Hur håller vi e-upphandlingssystemen säkra? Ny vägledning om IT-säkerhet ger råd och riktlinjer

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en ny vägledning som handlar om behoven av IT-säkerhet i myndigheters upphandlingssystem och vilka lösningar och funktioner som finns tillgängliga. Vad är det som krävs i säkerhetsväg – och varför?

Andelen upphandlande myndigheter som använder sig av elektronisk upphandling ökar och därmed även behovet av stöd i IT-säkerhetsfrågor. Upphandlingsstödets nya vägledning IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling utgår från de krav på säkerhet och sekretess som ställs i upphandlings- och sekretesslagstiftningen och beskriver hur dessa kan uppfyllas när upphandlingen stöds av ett IT-system. Fokus ligger på säker kommunikation, identifiering, autentisering, användning av e-signaturer, spårbarhet och konfidentialitet.

Vägledningen riktar sig till upphandlande myndigheter med behov av att sätta sig in i begrepp, krav, risker, funktioner och standarder som berör IT-säkerhet i upphandlingssystem.

-       Vägledningen förklarar de komplexa frågeställningarna kring säkerhetsfunktionerna även för en målgrupp med begränsade förkunskaper i frågor om IT-säkerhet, säger projektledare Birgitta Nelson på Upphandlingsstödet.

Vägledningen finns att ladda ned på Upphandlingsstödets webbportal för offentlig upphandling, www.upphandlingsstöd.se. Här finner du även rapporten Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling där det framkommer att 57 % av upphandlande myndigheter i dagsläget använder sig an elektronisk upphandling.

Lisa Hubendick-Nyman

Kommunikationansvarig Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

08-700 0712

072- 222 95 34

lisa.hubendick-nyman@kammarkollegiet.se

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis 500 miljarder. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet  har sedan 1 januari 2009 regeringens uppdrag att bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.

Upphandlingsstödet tar fram vägledningar och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen och driver utvecklingen av elektronisk upphandling. Läs mer på www.upphandlingsstöd.se eller ring vår helpdesk på 08 700 0900

Taggar:

Om oss

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering, administration och upphandling. www.kammarkollegiet.se

Prenumerera

Snabbfakta

57 % av alla upphandlande myndigheter använder sig idag av elektronisk upphandling.
Twittra det här

Citat

- Vägledningen förklarar de komplexa frågeställningarna kring säkerhetsfunktionerna även för en målgrupp med begränsade förkunskaper i frågor om IT-säkerhet, säger projektledare Birgitta Nelson på Upphandlingsstödet.
Birgitta Nelson, e-upphandlingsexpert på Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet