Kanceras delårsrapport publiceras 31 augusti

Kancera AB meddelar att bolagets delårsrapport januari-juni 2011 publiceras den 31 augusti 2011. 

Om Kancera AB (publ)
K
ancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta
Dr. Thomas Olin, VD, 46 73 520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
 

Besök gärna Kanceras hemsida http://www.kancera.com/

Taggar:

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar