Kanceras dotterbolag iNovacia avvecklas

Den 16 oktober 2012 meddelade Kancera AB en handlingsplan för att ge bolaget ökad flexibilitet vad gäller såväl kapacitet som kostnader. Som ett led i denna handlingsplan inleddes rekonstruktion av dotterbolaget iNovacia AB den 27 november 2012. Den 21 februari har beslut tagits att avbryta rekonstruktionen av iNovacia då osäkerhet består gällande möjligheter att skapa externa intäkter som tillåter iNovacia ABs fortsatta drift. Mot denna bakgrund har iNovacia ansökt om konkurs. Kancera har inte lämnat ekonomiska garantier avseende iNovacia.


Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se/

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar