Kanceras nyemission övertecknades

Kancera AB:s nyemission till allmänheten inför listning på NASDAQ OMX First North övertecknades. Nyemissionen omfattade 3 600 000 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie, vilket innebär att Kancera tillförs 25,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Kancera till 1 104 000 SEK fördelat på 13 248 000 aktier. De aktier som tecknades i erbjudandet motsvarar 27,2 procent av aktiekapitalet i Kancera. Antalet aktieägare kommer att uppgå till ca 1 600.

Anslutning av Kancera-aktien på NASDAQ OMX First North beräknas ske i februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN. 

Kancera kommer att utnyttja optionen att förvärva samtliga aktier i iNovacia AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB är ett bioteknikbolag med fokus på nya och effektiva läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

För ytterligare information, kontakta
Dr. Thomas Olin, VD, 073-520 40 01

Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök bolagets hemsida på www.kancera.com

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar