Kanceras ROR-projekt utvalt för presentation vid årets största kliniska cancerkongress i Chicago

Kancera meddelar idag att ”American Society of Clinical Oncology” har valt ut Kanceras ROR projekt för presentation under årets stora kongress i Chicago den 1-5 juni, 2012. Forskningsresultaten presenteras av professor Håkan Mellstedt med titeln "Effect of ROR1 targeting small molecules on chronic lymphocytic leukemia cells". Detta är den första presentationen av Kanceras ROR1 substanser vid en stor internationell klinisk forskarkongress.

Kancera har tidigare rapporterat att man utvecklat läkemedelskandidater som blockerar ROR och därmed selektivt dödar leukemiceller från patienter och cancerceller från bukspottskörteln. Vidare har Kancera rapporterat att ROR-hämmare genom sin selektivitet har potential att bli mer effektiva än dagens standardbehandling vid Kronisk Lymfatisk Leukemi (fludarabin) och cancer i bukspottskörteln (gemcitabin) samt konkurrerande behandlingar under utveckling som riktas mot BTK, PI3Kdelta och SYK.

"När Kanceras ROR hämmande substanser når klinik kan de ha en avgörande konkurrensfördel genom att de selektivt angriper cancer vilket kan tillåta högre doser och därmed bättre cancerdödande effekt än annars vore möjligt och dessutom bidra till att patienten återhämtar sig snabbare efter behandling”, kommenterar Professor Håkan Mellstedt, medgrundare till Kancera AB och Professor vid Karolinska Institutet.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer.
Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kanceras grundare Professor Håkan Mellstedt och andra forskare har dessutom rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
K
ancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1000. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Dr. Thomas Olin, VD, 46 73 520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Taggar:

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar