Rättelse: Flaggningsmeddelande

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan kostnader och utgör ingen utspädning.

Anslutning av Kancera-aktien på NASDAQ OMX First North beräknas ske februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB är ett bioteknikbolag med fokus på nya och effektiva läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

För ytterligare information, kontakta

Dr. Thomas Olin, VD, 073 520 40 01

Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök bolagets hemsida på www.kancera.com

Om oss

Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Prenumerera

Dokument & länkar