Detaljplanen antagen – projekt Masthuggskajen äntligen i mål

Projekt Masthuggskajen tog ett stort kliv framåt när byggnadsnämnden i Göteborg godkände detaljplanen 6 februari. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 6 000 arbetsplatser samt restauranger, skolor och hotell byggas. Kanozi Arkitekter har ritat den nya stadsdelen och arbetat med projektet fram till beslut om detaljplan.

– Vårt mål har varit att gestalta den nya stadsdelen på ett modernt och hållbart sätt. Nu när detaljplanen antagits och vårt uppdrag är klart fortsätter vi att fokusera på att bygga framtidens stad både här och i andra projekt, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Visionsbild på nya Masthuggskajen.

Kanozi vann 2015 uppdraget att rita hur stadsdelen Masthuggskajen bredvid Järntorget i Göteborg ska utvecklas. Resultatet har blivit ett nytt sätt att tänka på en stadsdel i Sverige.

– Höga hus i stadskärnan innebär stora utmaningar och kräver omsorg och eftertanke i utformningen av både stadsstruktur och byggnader. Samtidigt är det viktigt att hitta bra sätt att bygga tätare städer där många människor kan arbeta och bo centralt med mindre behov av att resa långt varje dag. Detta är en stor del av lösningen på våra globala utmaningar för en mer hållbar framtid.

Projektet är unikt eftersom de obebyggda delarna av området som ska omvandlas idag endast består av parkeringsplatser. Om några år kommer det istället vara en urban och tät del av staden.

– Masthuggskajen kommer att vara till för alla och bli en tät och hållbar del av det urbana livet, social hållbarhet är en bärande vision för området. Det är ett nytt sätt att gestalta framtidens stad med höga hus och sociala ytor vilket också medfört en komplex detaljplanprocess med många parter som ska tas hänsyn till.

Stadsbyggnadsprojektet är hållbarhetscertifierat enligt Citylab Action och är en del av Vision Älvstaden som omfattar en ny stadskärna kring vattnet på båda sidor Göta älv.

– Ett stort mervärde är det kollektivnära läget med Järntorget och Station Haga som knutpunkter, och en levande blandstad som sjuder av liv när bostäder, arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell finns på samma yta, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Projektgruppen hos Kanozi: Daniel Hohenthal, Karolina Zätterberg och Johan Casselbrant med stöd av Simon Klamborn, Sandra Christensson, Gudny Eggertsdottir och Sigurlin Steinbergsdottir.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

För ytterligare information
Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare, tel: 0767-65 19 04, daniel.hohenthal@kanozi.se
Magnus Sjöbäck, presskontakt, tel: 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg och Malmö, omsätter ca 50 MSEK och har omkring 60 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. www.kanozi.se

Taggar:

Om oss

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 75 MSEK och har 75 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. www.kanozi.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Masthuggskajen kommer att vara till för alla och bli en tät och hållbar del av det urbana livet, social hållbarhet är en bärande vision för området. Det är ett nytt sätt att gestalta framtidens stad med höga hus och sociala ytor vilket också medfört en komplex detaljplanprocess med många parter som ska tas hänsyn till.
Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi