Konsumentverket toppar TNS Sifos anseendemätning av svenska myndigheter

Konsumentverket, Skatteverket och Smittskyddsinstitutet är de högst rankade myndigheterna i Sverige, mätt i anseende hos allmänheten. Längst ner på listan hamnar Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Medborgarnas förtroende för svenska myndigheter är avgörande för att samhället ska fungera. TNS Sifo har på nytt genomfört ”Anseendeindex för svenska myndigheter". Undersökningen förklarar varför olika myndigheter har olika högt anseende i medborgarnas ögon. 26 myndigheter ingår i undersökningen och resultatet presenteras offentligt i form av ett anseendeindex.

Resultatet presenteras på TNS Sifos seminarium i Almedalen den 3 juli (www.tns-sifo.se/almedalen2013). Listan, grafer och metoder kommer efter seminariet att finnas tillgängligt på www.tns-sifo.se samt på www.slideshare.net/tnssifo

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på 5 306 svar från TNS Sifos onlinepanel, med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-75 år. Varje myndighet har bedömts av minst 300 slumpmässigt utvalda personer som i viss mån har kännedom om myndigheten. Studien genomfördes 22 maj – 12 juni 2013.

För mer information, kontakta:

Toivo Sjörén, Opinionschef, TNS Sifo
toivo.sjoren@tns-sifo.se , 0701-84 23 50

Johan Orbe, TNS Sifo
johan.orbe@tns-sifo.se ,070-791 84 48

Taggar:

Om oss

Vi är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare genom att förädla information till insikter som ger omedelbar nytta. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden, kundrelationer. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. Vi är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, internet och radio.

Prenumerera

Dokument & länkar