Sensemiotics – Kantar Sifos nya satsning på sensorik med strategisk varumärkespositionering

Som först ut i norra Europa lanserar Kantar Sifo ett affärsområde för insikter inom sensorik och digital medieforskning: Sensemiotics. Satsningen ger ett holistiskt perspektiv på marknadens nya kommunikationsbehov genom forskning, insiktsarbete och konsultation utifrån semiotisk, sensorisk och digital strategi.

Vi ser hur varumärkesstrategi och marknadsföring med multisensoriska inslag får en alltmer betydande roll när kommunikationsvägarna blir allt fler. Marknaden drivs av känslobaserad uppmärksamhet och ett högt behov av autenticitet. För varumärken innebär det att behovet av en sammanhållen tydlighet ökar. Vi måste börja behandla sinnesintryck från doft, smak och känsel på samma sätt som det vi ser och hör.

”Endimensionella kommunikationssätt förlorar trovärdighet”

Idag förväntar vi oss att bli inspirerade och engagerade, och då räcker inte längre de endimensionella kommunikationssätten. För att inte drunkna i bruset måste vi kommunicera relevanta budskap som gör avtryck.

Ett framgångsrikt varumärke behöver hålla genom alla kommunikativa led. Även om det visuella är helt rätt och tilltalar rätt målgrupp, kan andra sinnesintryck som fel smak eller doft få kunden att vända i dörren. Genomtänkta upplevelser däremot kan skapa både uppmärksamhet och stärka förtroendet. Båda delarna har sitt ursprung i det faktum att vi använder våra sinnen för att uppleva, tolka och förstå världen. Om syn, doft och ljud inte är synkroniserade, litar vi inte på budskapet. Om något ser sött ut, men smakar bittert känner vi oss lurade, och trovärdigheten skadas. Den logiken går att överföra på allt från fysiska och virtuella miljöer, produktdesign och visuella identiteter till ljud-, lukt- och smaksättning av varumärket.

Vi är dessutom biologiskt programmerade att uppmärksamma det som påverkar flera av våra sinnen samtidigt, som till exempel den omedelbara respons vi har på röklukt i kombination med ljudet av sprakande eld. Våra beteenden och beslut påverkas av mängder av omedvetna signaler. Precis som ljussättningen i ett rum påverkar hur vi uppfattar färger, kan exempelvis temperaturen påverka våra känslor för en person i rummet. Sensorisk strategi kan därför användas effektivt för att påverka våra beteenden i, och tolkning av, olika situationer och miljöer.

Idag förknippas sensorisk marknadsföring ofta med högteknologiska innovationer som virtual och augmented reality, men användningsområdena är enorma. Sensemiotics kombinerar semiotisk och multisensorisk analys för att möta behovet av insikter och metoder som stärker hela varumärkesidentiteten, i en tid där digitalisering och AI förändrar marknaden. Nyckeln är en utvecklad förståelse av kommunikation och kognition, med utgångspunkt i rådande forskning och praktik.

Det har saknats en brygga mellan forskningen inom multisensorik och den kommersiella, mätbara användningen av densamma. Sensemiotics överbryggar gapet mellan teori och praktik.

Karin Sandelin, grundare och affärsområdesansvarig för Sensemiotics, förklarar: ”Att kommunicera trovärdiga, autentiska budskap i dagens medielandskap är utmanande. Det kräver en grundlig förståelse, och riktlinjer, för er positionering genom olika kanaler och till olika målgrupper. Sensemiotics står för sensorial semiotic intelligence – det kanske låter knepigt men är egentligen rätt enkelt: genom en koordinerad sensorisk, semiotisk och digital strategi blir ni mer konsekventa och sammanhållna utan att tappa fokus. Det ger enorm kraft till varumärket, och hjälper er dessutom att effektivt satsa på rätt saker”.

Hanna Stolpe, Semiotiker i Sensemiotics:

”Ett holistiskt perspektiv handlar om att kunna se helhet i ett system av tecken, snarare än att analysera varje detalj för sig.

Upplevelsen av ett vin kan avgöras av taktila element, som skillnaden mellan att skruva av en plastkork på en sommarpicknick med ett klick eller att dra en tio år gammal naturkork ur flaskhalsen. Skillnaden på att hälla upp vinet i en karaff eller direkt i glaset, hur karaffen känns i handen, hur det låter när vinet luftas och hur glasets form och kvalitet kan påverka doft och smak. Upplevelsen påverkas även av miljö, naturens dofter, gästernas parfym och så klart vad som serveras till. Vi kan analysera varje detalj för sig men nyttan av den informationen återfinns i sin helhet i samspel med andra element, i en kulturell och historisk kontext. En enkel sak som att dricka ett glas vin öppnar upp för en hel värld av intryck.”

Sensemiotics grundar sig i läran om tecken och dess betydelser, semiotik. Semiotiken förklarar vilka betydelser du signalerar, utifrån kulturellt och historiskt etablerade koder. En logisk metod enligt Karin Sandelin:

”När olika forskningsområden korsas behövs en gemensam grund, och den är semiotik. När ljud, bilder och dofter beskrivs som tecken går de att kombinera och förklara, även om de inte delar samma vokabulär.”

Thierry Mortier, Semiotiker i Sensemiotics, beskriver det som en brygga mellan den sinnesvärld vi lever i och den representation av samma värld som vi har i våra hjärnor. Att gå bortom det textuella och visuella för att inkludera andra sinnen är helt naturligt. Precis lika naturligt som när vi expanderar våra sinnen genom digitalisering, där vi spenderar mer och mer tid.”

”In order to create anything irresistible there needs to be a consistent emotional bonding whether it’s about a product, service, brand or other. The perception needs to be unique and repeated consistently enough to become habitual. This perception however reaches us across 5 different channels in both the tangible and virtual world. That’s a lot of touchpoints, a lot of data and most of all a lot of connections. Focussing only on one subset today when the competition for attention is at its highest is a huge risk, and clients know this.”

Ännu kvarstår frågetecken kring hur sensoriska och digitala utmaningar ska bemötas och mätas. Därför sammankallar Sensemiotics relevant expertis inom olika sensoriska och digitala forskningsområden, såväl som specialiserade praktiker. Martin Ljungdahl Eriksson, Sensemiotics ljudstrateg:

”Vi behöver inte nödvändigtvis ha alla svaren själva, vad vi behöver veta är vilka frågor som behöver besvaras. Och precis lika viktigt, vem som kan besvara dem. Som en del av Kantar Sifo har vi direkt tillgång till insikter och kunskap, både innan och efter beslutsfattande.

Beslutsfattare som söker verktyg för att bygga och behålla en konsekvent och holistisk identitet letar efter de bästa metoderna. Det är här Sensemiotics kommer in – att utveckla sensorisk och digital forskning till applicerbara metoder.”

”Kunderna blir allt mer medvetna, och att bibehålla deras, klienternas, eller väljarnas, förtroende har aldrig varit viktigare. Det ställer högre krav på alla aktörer att skapa tydlighet och förtroende. Autenticitet bedöms på alla nivåer, i alla kanaler och genom alla sinnen.” sammanfattar Karin Sandelin.

Som ett marknadsundersökningsföretag med fingret på omvärldens puls, är Kantar Sifo övertygat om att Sensemiotics möter ett uttalat behov hos våra kunder, som vill befinna sig i framkant och vara förberedda på morgondagens utmaningar.

För mer information, vänligen kontakta

Karin Sandelin, Kantar Sifo Sensemiotics 
karin.sandelin@kantarsifo.com
0701 84 23 81

Frida Wentzel, Marknadschef Kantar Sifo
Frida.wentzel@kantarsifo.com 
0702 40 55 34

Kantar Sifo
Med experter inom innovation, varumärken, kommunikation, ledarskap, organisation, konsumentaktivering och kundrelationer ger vi dig fakta, kunskap och insikter som gör det lättare att fatta väl underbyggda beslut och driva tillväxt. Vi är en del av Kantar, världens ledande företag inom insikter, analyser och konsulttjänster, med 30 000 anställda i över 100 länder.

Taggar:

Om oss

Vi är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare genom att förädla information till insikter som ger omedelbar nytta. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden, kundrelationer. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. Vi är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, internet och radio.

Prenumerera

Media

Media