Halvårsrapport 2012/13. KappAhl går mot trenden: Stigande försäljning och bruttomarginal i en svag marknad

Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
2012/2013 2011/2012 Förändring 2012/2013 2011/2012 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 148 1 119 29 2 393 2 312 81
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK -35 -55 20 69 -39 108
Rörelseresultat, MSEK -36 -138 102 145 -122 267
Bruttomarginal, % 55,1 51,9 3,2 59,3 55,3 4,0
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % -3,1 -4,9 1,8 2,9 -1,7 4,6
Resultat efter skatt, MSEK -64 -163 99 51 -174 225
Resultat per aktie, SEK (Not 1) -0,85 -7,14 6,29 0,82 -3,55 4,37
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -51 68 -119 24 63 -39

  • Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent för kvartalet, varav ökningen i jämförbara butiker var 0,3 procent.
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 3,2 procentenheter.
  • Soliditeten har ökat till 45,6 procent.

”Det är glädjande att KappAhl visar en positiv försäljning i jämförbara butiker och en kraftigt förbättrad bruttomarginal. Jag ser detta som ett kvitto på att vi har fortsatt förbättra vårt sortiment och kunderbjudande…”
Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.30 på Operaterrassen i Stockholm. För anmälan till Operaterrassen gå till www.kappahl.com/presentations, där även webbsändningen visas direkt och sparas för senare visning. För att delta per telefon ring
08-5055 6476 cirka 5 min före start.

För ytterligare information:
Johan Åberg / Vd och koncernchef Tel. 0706-09 99 73
Håkan Westin / Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Charlotte Högberg / Informationschef Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 klockan 07.30

KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med snart 400 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor. KappAhl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till kvinnan mitt i livet och hennes familj. 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att KappAhl visar en positiv försäljning i jämförbara butiker och en kraftigt förbättrad bruttomarginal. Jag ser detta som ett kvitto på att vi har fortsatt förbättra vårt sortiment och kunderbjudande
Johan Åberg, vd och koncernchef KappAhl