Minskade kostnader och reducerat lager

Kvartal 2
2011/2012
(dec-
feb)
2010/
2011
För-
ändring
Sex
månader
2011
/2012
(sept-
feb)
2010/
2011
För-
ändring
Nettoomsättning,
MSEK
    1 119 1 188 -69 2 312 2 529 -217
Rörelseresultat
exklusive
engångs-
kostnader,
MSEK
     -55 16 -71 -39 162 -201
Rörelseresultat,
MSEK
     -138 16 -154 -122 162 -284
Brutto-
marginal, %
     51,9 57,2   55,3 60,5  
Rörelse-
marginal, %
    -12,3 1,3   -5,3 6,4  
Resultat efter
skatt, MSEK
    -163 1 -164 -174 96 -270
Resultat per
aktie,  SEK
    -0,72 0,01 -0,73 -1,16 0,58 -1,74
Kassaflöde från
den löpande
verksamheten,
MSEK
    68 -12 80 63 48 15

.

  • Nettoomsättningen minskade med 5,8 procent för kvartalet och 8,6 procent för halvåret.
  • Resultatet har belastats med engångskostnader om 83 MSEK för bl.a. nedskrivning av anläggningstillgångar.
  • Åtgärder har påbörjats med en fokusering på att återta marknadsandelar inom affärsområde Dam.
  • Bruttovinsten under 1-28 mars var för koncernen samma som föregående år.


”I vår plan för 2012 prioriterar vi Damsortimentet, Erbjudandet, Butik och lönsam Expansion. (…)Vi arbetar vidare enligt vår plan och räknar med att snart få se början till respons på vårt förändringsarbete.”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

Presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.00 på Operaterrassen i Stockholm. För anmälan till Operaterrassen gå till www.kappahl.com/presentations, där även webbsändningen visas direkt och sparas för senare visning. För att delta per telefon ring 08-5055 9812 cirka 5 min före start.

För ytterligare information:
Johan Åberg / Vd och koncernchef Tel. 0706-09 99 73
Håkan Westin / Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund / Informationschef Tel. 0704-71 55 42, annette.bjorklund@kappahl.com

Taggar:

Om oss

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I vår plan för 2012 prioriterar vi Damsortimentet, Erbjudandet, Butik och lönsam Expansion. (…) Vi arbetar vidare enligt vår plan och räknar med att snart få se början till respons på vårt förändringsarbete.
Johan Åberg, vd och koncernchef.