17 ton skräp i avloppet varje vecka

Käppalaverket tar varje vecka emot cirka 17 ton skräp som invånarna i Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö felaktigt spolar ner i toaletten. Det blir mer än 200 ton skräp varje år. Skräp som både komplicerar reningsprocessen och leder till onödiga kostnader.

Tisdagen den 19 november är det den internationella Världstoalettdagen. En dag som har som syfte att uppmärksamma oss på att en tredjedel av världens befolkning fortfarande saknar tillgång till toaletter, med förödande konsekvenser som följd.

Här i Sverige har vi sedan länge tillgång till toaletter och ett välfungerande avloppssystem. Kanske så välfungerande att vissa av oss har blivit lite väl bekväma och glömt att toaletten endast ska användas för att spola ner det som kommer ur kroppen samt toalettpapper, inte som en papperskorg.

Vi har undersökt vilka skräp som invånarna i våra medlemskommuner spolar ner oftast och varför de gör det. Resultaten från vår undersökning, där vi har ställt frågor till cirka 1 200 personer, visar att det man oftast spolar ner felaktigt i toaletten är bomullstussar, tamponger, våtservetter och snus/cigarettfimpar. Annat som hamnar i avloppet är färgrester, lösningsmedel/kemikalier, plåster och bomullspinnar/tops.

Orsaker till det felaktiga beteendet uppges bland annat vara bekvämlighet, att det är praktiskt och enkelt och för att undvika lukt och obehag. Många tänker nog att en liten bomullstuss inte gör så stor skillnad, men glömmer eller vet inte att det är över en halv miljon människor som får sitt avloppsvatten renat på Käppalaverket. Det blir många bomullstussar.

Besök oss gärna och se vad människor spolar ner!
Vi visar gärna hur vi renar avloppsvatten från över en halv miljon människor. Ta en titt i vår renshantering, den första anhalten i reningsverket där vi rensar bort det värsta skräpet. Här finns också möjlighet att titta på vår miniutställning där vi har samlat en del av de märkliga saker som kommer in tillsammans med avloppsvattnet.

För mer information och för att boka ett besök, vänligen kontakta:

Susanne Carlberg, informationsansvarig
Telefon: 08-766 67 23

Karin Övervall, informatör
Telefon: 070-252 29 65

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför växtnäring och biogas till samhällets kretslopp. Mer information finns på www.kappala.se.

Om oss

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp.

Prenumerera

Dokument & länkar