Nerspolade våtservetter ett problem för avloppsreningsverket

Våtservetter är ett av de vanligaste skräpen som människor felaktigt spolar ner i toaletten. Det visar en undersökning som Käppalaförbundet låtit genomföra. I motsats till toalettpapper så löser inte våtservetter upp sig i avloppsvatten. När våtservetterna kommer fram till avloppsreningsverket är de fortfarande intakta och måste tas bort med hjälp av mekanisk rening.

En målgruppsundersökning som Käppalaförbundet låtit genomföra visar att det som oftast spolas ner felaktigt i toaletten är våtservetter, bomullstussar, tamponger, snus/cigarettfimpar och tops/bomullspinnar.

- Vi får tyvärr in stora mängder skräp till Käppalaverket. Just våtservetter leder till problem eftersom de ibland snurrar ihop sig i 100-200 kilo tunga sjok som är omöjliga att separera. Det leder till stopp i vår renshantering. Vi vill uppmana alla att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten och att alltid slänga våtservetter och annat skräp i en papperskorg, säger Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Varje år fastnar ungefär 900 000 kilo* skräp i rensgallren i Käppalaförbundets avloppsreningsverk Käppalaverket. Skräp som spolas ner av invånarna i förbundets elva medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Skräpet orsakar problem, både lokalt i kommunernas avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.

Käppalaförbundet vill minska mängden skräp i avloppsvattnet och genomför därför, med start denna vecka, den andra delen av tre i en informationskampanj som handlar om att man inte ska spola ner skräp i toaletten. Kampanjen riktar sig till invånarna i förbundets medlemskommuner.

* Medelvärde för de 5 senaste åren.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 00. E-post: susanne.carlberg@kappala.se

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Mer information finns på www.kappala.se.

Om oss

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp.

Prenumerera

Dokument & länkar