Karessa Pharma Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2017

Karessa Pharma Holding AB:s årsredovisning för 2017 är nu publicerad på bolagets webbplats: karessa.se.

Nedskrivning av Goodwill

Som kommunicerats tidigare idag skrivs Goodwillposten ned i koncernens balansräkning med 20 % av anskaffningsvärdet. Goodwillposten sänks därmed från 167,5 MSEK till 134 MSEK för koncernen i årsredovisningen för 2017.

Årsstämman

Årsstämman kommer hållas den 30 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1, Stockholm.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 16:00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se


Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium Nordic Holding AB som certified advisor.

Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en buckal film med vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras på insidan av kinden där den löses upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss ätit en god middag.

Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 40 miljarder kronor. För mer information, se karessa.se

Taggar:

Om oss

Karessas affärsmodell går ut på att kombinera beprövade, effektiva och godkända substanser med en patenterad, drug-delivery-plattform. Genom kombinationen skapas stora fördelar får såväl patienten som Karessa som bolag. Patienterna får snabbare och mer pålitlig effekt och slipper därmed planera sitt samliv. Fördelarna för Karessa är en snabbare väg till registrering och relativt låga utvecklingsrisker.