Ny information kring överklagande av ny detaljplan

Bolaget har den 23 maj 2018 erhållit information om att överklagandet av den nya detaljplanen fått avslag i Mark- och miljödomstolen. Bolaget har även erhållit information om att domen har överklagats och att ärendet nu handläggs hos Mark- och miljööverdomstolen. Enligt uppgift kommer Mark- och miljööverdomstolen den 20 juni att avgöra om prövningstillstånd ska meddelas eller om domen står fast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77  

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 14.25 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar