Tjänsten Karnov Open erbjuder snabbare tillgång till lagen

Pressmeddelande 26 juni 2018

Karnov Group, en skandinavisk marknadsledande leverantör av onlinebaserad juridisk information, breddar sitt erbjudande genom att lansera den kostnadsfria tjänsten Karnov Open i Sverige. Därmed kan bolaget erbjuda snabbare tillgång till svensk lagstiftning och förordningar samt EU-lagstiftning. Karnov Open riktas brett åt blivande och yrkesverksamma jurister, samt handläggare inom privat och offentlig sektor. Som ett komplement till bolagets nuvarande fördjupade erbjudanden, är syftet att nya användare ska upptäcka fördelarna med samlad, snabb och tillgänglig juridisk information online. 

Karnov Group, den första aktören i Sverige att publicera lagkommentarer online, kombinerar juridisk expertis med innovativ teknik för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna erbjuda innehåll av högsta kvalitet till sina kunder. Den nya tjänsten Karnov Open ger direkt tillgång till samtliga svenska lagar och förordningar, som ligger samlade och sökbara i bolagets digitala rättsdatabas. Dokumenten synliggörs via kategorier, vilket gör det enkelt för användaren att söka upp rätt information. Förutom Sveriges lagar tillhandahålls även EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som ett komplement men samtidigt också en inkörsport till bolagets befintliga produkter, inom vilka slutanvändaren ofta grundar sitt beslut baserat på lagkommentarer från Karnovs juridiska experter. Tjänsten riktar sig till en bred publik med målet att förmedla värdet av ett digitaliserat och tillgängligt rättssamhälle.

”Vi utsätts för ett enormt informationsflöde online och i den komplexa juridiska världen kan det ibland vara svårt att hitta rätt bland lagar och förordningar. Genom Karnov Open erbjuder vi direkt tillgång till lagen och underlättar därmed för att beslut kan hanteras snabbare och bättre. Kärnan i vår verksamhet ligger i att stärka rättssäkerheten för våra medborgare”, säger Flemming Breinholt, Verkställande Direktör på Karnov Group.

Karnov Group startade sin onlineverksamhet 2010 för att möta det ökande behovet av ett snabbt informationsflöde i en allt mer digitaliserad omvärld.

För mer information, kontakta:
Joakim Rutgersson

Marketing Director, Karnov Group Sverige
joakim.rutgersson@karnovgroup.com
Tel: +46 73 543 47 36


Om Karnov Group
Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 230 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild Group. 

Om oss

Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 230 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild Group.

Prenumerera

Dokument & länkar