Abbott Laboratories och Karo Bio ingår samarbete för utveckling av nya diabetesläkemedel

ABBOTT LABORATORIES OCH KARO BIO INGÅR SAMARBETE FÖR UTVECKLING AV NYA DIABETESLÄKEMEDEL *Abbott Laboratories (NYSE: ABT) och Karo Bio AB har slutit ett treårigt samarbetsavtal, med början den 1 januari år 2000, för utveckling av nya behandlingsformer för typ 2 diabetes *För Karo Bio beräknas värdet av samarbetet kunna uppgå till ca 440 miljoner SEK (54 miljoner USD), före royaltyintäkter, om två produkter utvecklas till godkända läkemedel Samarbetsavtalet Abbott har ett starkt forskningsengagemang inom diabetesområdet och har för avsikt att påskynda forskningsprocessen genom samarbetet med Karo Bio, ett ledande företag inom nukleära receptorer. Abbott kommer att få tillgång till Karo Bios teknologi och kemiska substanser. De båda företagen kommer att gemensamt leda den prekliniska forskningen och utvecklingen inom området leverselektiva glukokortikoid-receptorantagonister (GR-antagonister). Abbott kommer att svara för den kliniska utvecklingen och erhålla världsomspännande marknadsrättigheter till de diabetesläkemedel som blir resultatet av samarbetet. Karo Bio får genom avtalet engångs- och milestonebetalningar, fortlöpande forskningsfinansiering samt royalties på framtida läkemedelsförsäljning. För Karo Bio beräknas värdet av samarbetet kunna uppgå till cirka 440 miljoner SEK (54 miljoner USD), före royaltyintäkter, om två produkter utvecklas till godkända läkemedel. Kommentarer - Vi är övertygade om att samarbetet med Karo Bio avsevärt kommer att stärka vår preklininska forskningsportfölj inom diabetesområdet, säger Daniel Norbeck, Vice President Pharmaceutical Discovery, Pharmaceutical Products Division, Abbott Laboratories. Karo Bio är ledande inom forskning (drug discovery) kring nukleära receptorer. Deras teknologi kompletterar vår styrka inom läkemedelsoptimering. GR-diabetesprojektet står för ett unikt och innovativt koncept med potential att bli en ny viktig behandling av diabetes. - Vi är mycket entusiastiska över att få samarbeta med Abbot inom diabetesområdet. Abbott har en framstående organisation för framtagning av nya läkemedelskandidater och varit framgångsrika vid utvecklingen av dessa samt har ambitionen att bli ledande inom behandling av folksjukdomar, som diabetes, säger Per- Olof Mårtensson, VD Karo Bio. Abbotts tidigare arbete inom GR- området och ledande position inom strukturbestämning av proteiner kommer att ge ett viktigt tillskott till projektet och Karo Bios forskningsresurser inom fältet. Folksjukdomen diabetes Diabetes är en av de allvarligaste sjukdomarna i västvärlden och den drabbar 5-6 procent av befolkningen. Enbart i USA lider cirka 16 miljoner personer av diabetes som är den vanligaste orsaken till blindhet före 65 års ålder i västvärlden. Diabetes är också den viktigaste orsaken till njursjukdomar och är förknippad med en ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och perifer kärlsjukdom. Kostnaden för att behandla diabetes uppskattas till 100 miljarder dollar årligen enbart i USA. Investmentbanken Lehman Brothers bedömer att världsmarknaden för diabetesläkemedel kommer att växa till 20 miljarder dollar år 2006. Ett av huvudproblemen vid diabetes är en förhöjd produktion av glukos i levern. Många experter anser att överproduktionen av glukos i levern är en av de mest betydelsefulla sjukdomsorsakerna vid typ 2 diabetes. Läkemedel som minskar leverns glukosproduktion kan komma att få användning både vid behandling av typ 1 och typ 2 diabetes. Glukokortikoider, exempelvis kortisol, stimulerar bildandet av glukos i levern. En GR-antagonist kommer att minska leverns glukosproduktion och därmed motverka överproduktionen av glukos vid diabetes. Behandlingen skall leda till en normalisering av blodglukosnivåerna med liten risk för hypoglykemi, låga nivåer av glukos i blodet. För ytterligare information: Med anledning av avtalet inbjuder Karo Bio till en telefonkonferens idag klockan 10.00-11.00. Anmälan görs till Camilla Lindholm, på telefon 08-696 12 41 klockan 8.00-9.30 Per-Olof Mårtensson, VD Karo Bio, tel: 08-608 6020 e-post: per-olof.martensson@karobio.se Melissa Brotz, Abbott Laboratories (Media) tel: + 1 847 935 3456 e-post: melissa.brotz@abbott.com John Thomas, Abbott Laboratories (Financial Community) Tel: +1 847 938 2655 Karo Bio är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar vävnadsselektiva läkemedelssubstanser som verkar via nukleära receptorer för behandling av folksjukdomar som cancer, benskörhet, hjärtarytmi, hyperkolesterolemi, diabetes, och inflammations-sjukdomar. Utvecklingen sker i samarbete med internationella läkemedelsföretag och ledande universitet. Företaget samarbetar med Bristol-Myers Squibb Company för behandling av metabola rubbningar som kan påverkas via sköldkörtelhormon och med Merck &Co för utveckling av nya behandlingar som verkar via östrogenreceptorer. Besök gärna vår hemsida: www.karobio.se Abbott Laboratories är ett globalt diversifierat hälsovårdsföretag med forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, diagnostikprodukter närings-tillsatser, samt sjukhusprodukter i över 130 länder. 1998 uppgick företagets försäljning till 12,5 miljarder dollar och vinsten till 2,3 miljarder dollar, med en vinst per aktie om 1,51 dollar efter full utspädning. Besök gärna vår hemsida: http://www.abbott.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar