ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO BIO

STOCKHOLM den 4 november 2015 - Karo Bio AB (publ) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 oktober 2015 uppgick till 49 544 121 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av förvärvet av 100% av aktierna i Swereco Group och den riktade emissionen av 2 551 218 aktier till aktieägarna i Swereco Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karobio.se     

OM KARO BIO
Karo Bio är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Karo Bio AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november klockan 19:15.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar