Årsredovisning 2012

Karo Bios årsredovisning för 2012 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.karobio.se.

Karo Bio är ett utvecklingsbolag utan egna produkter på marknaden som finansierar verksamheten dels via intäkter från avtal och dels via bolagets finansiella tillgångar
I årsredovisningens beskrivning av mål och strategier anges att Karo Bio har som mål att uppnå ett neutralt kassaflöde. Styrelsen bedömer att bolaget har förutsättningar att på sikt nå detta mål. Bolaget bedömer att förutsättningar finns att finansiera verksamheten fram till omkring utgången av första kvartalet 2014 genom intäkter främst från och i en förlängning av befintligt avtal, och kostnadsanpassningar. I linje med detta refererar revisionsberättelsen till beskrivningen i årsredovisningen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Bengtsson, VD, mobil 0734-474 128 eller e-mail per.bengtsson@karobio.seOm Karo Bio

Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver läkemedelsutveckling huvudsakligen inom områdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och cancer. Företaget har ett antal strategiska avtal och samarbeten med internationella läkemedelsföretag. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 43 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.