Årsredovisning 2013

Karo Bios årsredovisning för 2013 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.karobio.se.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karobio.se

  
 
Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 39 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera