FÖRÄNDRINGAR I KARO BIOS FÖRETAGSLEDNING

Stockholm den 17 augusti 2011 – Karo Bio AB (publ) meddelar att Jens Kristensen, medicinsk chef och chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor, lämnar sin tjänst. 

Tf verkställande direktören Per Bengtsson övertar temporärt chefsansvaret för den kliniska utvecklingen och regulatoriska frågor tills dess att ny chef har rekryterats. Ledningsförändringen medför inte någon förändring i den kliniska utvecklingsplanen för eprotirome.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, styrelseordförande

Mobil: 0708-161 450


Per Bengtsson, t f verkställande direktör

Mobil: 0734-474 128          

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bios vision är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet, produkter på marknaden och en konkurrenskraftig projektportfölj.

Karo Bio driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Viktiga processer och kompetenser i företaget är forskning, läkemedelsutveckling, medicinsk och regulatorisk expertis.

Utöver egna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag. För tiden fram till och med 2014 har bolaget som mål att en ansökan om marknadsföringstillstånd för eprotirome för behandling av patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH) i EU ska vara inlämnad samt att den övriga verksamheten ska ha resulterat i tre kliniska projekt.

Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har cirka 70 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar