Karo Bio erhåller rättigheter till A-348441 och utvalda substanser från Abbott Laboratories för behandling av diabetes

KARO BIO ERHåLLER RäTTIGHETER TILL A-348441 OCH UTVALDA SUBSTANSER FRåN ABBOTT LABORATORIES FöR BEHANDLING AV DIABETES Karo Bio meddelade idag att företaget omedelbart erhåller rättigheter till teknologier, läkemedelskandidater och prekliniska data från det gemensamma samarbetet med Abbott Laboratories. Av strategiska skäl har Abbott Laboratories beslutat att överföra dessa rättigheter i samarbetsprogrammet till Karo Bio inklusive den nya, och första substansen av sitt slag, A-348441 för behandling av typ 2 diabetes År 1999 inledde Karo Bio och Abbott Laboratories ett gemensamt projekt för framtagning och utveckling av nya behandlingar för typ 2 diabetes. Den gemensamma fasen för läkemedelsframtagning slutfördes i januari 2003 efter den framgångsrika upptäckten av ett nytt och lovande behandlingskoncept för typ 2 diabetes som baseras på A-348441 substansen. Denna substans är inriktad på glukokortikoidreceptorn i levern som är känd som ett viktigt målprotein för reglering av glykosfrisättning. I studier, som inkluderar djur med diabetes och förhöjda blodfettnivåer, har A-348441 visat sig kunna normalisera glykosnivåerna i blodet och sänka vissa blodfetter. Dessutom ger A-348441 en signifikant reduktion av leverns frisättning av glykos med åtföljande sekundära förbättringar av insulinkänsligheten i en rad olika djurmodeller. Glukokortikoidreceptorer finns representerade i flera vävnader och A- 348441 kan även binda till progesteronreceptorn. A-348441 är dock farmakologiskt selektiv för levern och därmed minimeras potentiella biverkningar i andra delar av kroppen. En biverkan som vanligen observeras med läkemedel som används för att öka insulinkänsligheten är viktökning vilket inte har observerats i djur som behandlats med A- 348441. "Vi är mycket entusiastiska över den profil som A-348441 uppvisar i jämförelse med läkemedel på marknaden och som befinner sig under utveckling. Den här substansen reducerar blodglykos effektivt samt reducerar signifikant nivåerna av triglycerider, kolesterol och fria fettsyror som alla utgör riskfaktorer för diabetespatienter. Vi har haft ett tillfredsställande samarbete med Abbott Laboratories och hade gärna sett dem fortsätta programmet men vi respekterar Abbotts strategiska beslut. Det är vår avsikt att föra programmet vidare så snart överföringen av projektinformation och material har avslutats. Vi tror att ett program baserat på A-348441 har en stor potential på diabetesmarknaden på grund av sin unika farmakologiska profil och på grund av det stora behovet av att få fram nya läkemedel med nya verkningsmekanismer" säger Björn Nilsson, Verkställande Direktör för Karo Bio. Diabetes utgör ett stort hälsoproblem i industriländer, där en av tio kommer att utveckla typ 2 diabetes under sin livstid. Över 150 miljoner människor i världen har typ 2 diabetes och antalet förväntas stiga till över 300 miljoner fram till 2025. Det uppskattas att mer än en tredjedel av de människor som har typ 2 diabetes ännu inte har fått sin diagnos och endast 13 procent av de patienter som behandlas uppnår behandlingsmålet med avseende på glykosnivåerna i blodet. Av dessa skäl finns det ett stort behov av nya, säkra och effektiva behandlingar för typ 2 diabetes. KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Björn Nilsson, Verkställande Direktör, Telefon: 08-608 60 20 Per Otteskog, Senior Vice President, Telefon: 08-608 60 18 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 124 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfatta, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar