Karo Bio får USA-anslag för prostatacancerforskning

Karo Bio får USA-anslag för prostatacancerforskning Karo Bio USA, Inc. kommer under tre år att få anslag från amerikanska Armén för forskning inriktad på framtagning av läkemedel för behandling av prostatacancer. Karo Bios teknologi skall tillämpas för att klargöra sambandet mellan androgenreceptorns (receptorn för manligt könshormon) funktion och prostatacancer. Därigenom skapas förutsättningar för att utveckla effektivare läkemedel. Prostatacancer är den vanligaste manliga sjukdomen och den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall hos män. Det finns många olika behandlingsmetoder för att inaktivera androgenreceptorn och fördröja eller vända förloppet för prostatacancer på ett tidigt stadium, men metoderna fungerar bara på kort sikt och har i en del fall också negativa biverkningar. Det finns därför ett stort kliniskt behov av nya läkemedel som verkar på lång sikt, utan de negativa biverkningarna. Karo Bios teknologier kan särskilja olika hormoner och läkemedelssubstanser beroende på hur de påverkar receptorns struktur. Denna kunskap utnyttjas för att tillverka effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio har tillgång till ett bibliotek med molekylära prober som specifikt samverkar med androgenreceptorn i ett antal biologiskt relevanta tillstånd. Proberna, som kallas för BioKey-prober, används i egenutvecklade screeningmetoder (profilering med hjälp av Molecular Braille- och Cellular Brailletm-teknologierna) och ger möjlighet att snabbt och med stor precision fastställa nya kemiska substanser för behandling av prostatacancer. Dessa substanser kommer att vara vävnadsselektiva (dvs de kommer att verka via prostatavävnad utan negativ inverkan på annan vävnad som uttrycker AR). "Resultatet av studien kan få stor betydelse för de principer som ligger till grund för forskningen inom området androgenreceptorer/prostatacancer. Studien kommer att klargöra de androgena och anti-androgena funktionerna genom att urskilja skillnader och likheter i receptorstrukturerna som påverkar den biologiska aktiviteten", enligt dr Dana M. Fowlkes, Chief Scientific Officer på Karo Bio. Karo Bios nya metodik tillför snabbhet och känslighet vid identifiering och karaktärisering av läkemedel mot prostatacancer. Dessa fördelar kan få stor betydelse för Karo Bios projekt mot prostatacancer samt för behandling och prevention av prostatacancer i allmänhet. Huddinge, 12 mars, 2002 KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Björn Nilsson, President Telefon: 08-608 6020 Mobiltelefon: 070-218 15 00 Per Otteskog, Senior Vice President Mobiltelefon: +46-70-632 7527 Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 135 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är betydelsefulla och validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 400 patentansökningar inklusive 128 beviljade patent. Terapiområdena omfattar kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl- sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag, för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Wyeth Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb och Merck & Co. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar