KARO BIO FOKUSERAR SIN VERKSAMHET

Karo Bio genomför organisationsförändringar och personalminskningar för att säkerställa en effektiv och hållbar utveckling av de prioriterade projekten.

Karo Bio har en projektportfölj som består av sex prioriterade projekt. Tre av dessa är partnerprojekt där partnern står för alla kostnader. Förutom partnerprojekten driver Karo Bio tre egna projekt som är avsedda för partnerskap i ett senare skede. Tidigare under året genomförde Karo Bio en nyemission som genererade 400 MSEK med syfte att säkra vidareutvecklingen av de egna projekten. KB2115, som är avsedd för behandling av höga blodfetter, är den substans som har kommit längst i utvecklingen och som för närvarande befinner sig i kliniska fas II studier. Karo Bio har för avsikt att slutföra fas II programmet med ytterligare prekliniska och kliniska studier och bygga värde för ett partnerskap och vidareutveckling till marknaden. Därutöver avser Karo Bio att under hösten i år inleda klinisk utveckling med KB3305 för behandling av typ 2 diabetes.

För att säkerställa en effektiv och hållbar utveckling av de prioriterade projekten har Karo Bio gjort vissa förändringar i organisationen. Forskningsorganisationen kommer att ledas av Dr. Anneli Hällgren, Vice President Preclinical Development, Dr. Carl-Magnus Andersson, Vice President Chemistry and Pharmaceutical Sciences, and Dr. Jens Kristensen, Vice President Medical Sciences. I samband med organisationsförändringen sker en neddragning av personalen med 14 personer. Personalminskningen och övriga besparingar ger en reducering av kostnadsmassan på ca 20 miljoner kronor.

”Med den nya organisationen och bemanningen behåller vi förmågan att utveckla nya läkemedel, trots mindre resurser. Vi kommer att fokusera på de projekt som har störst chans till framgång. Vi beklagar att några av våra lojala medarbetare måste lämna bolaget i samband med den här processen”, säger Per Olof Wallström, VD för Karo Bio.


För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President
Telefon: 08-608 6018


Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som specialiserat sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel som är inriktade på metabola sjukdomar.

Bolaget har utvecklats från att vara ett forskningsbolag till ett bolag med prekliniska och kliniska utvecklingsresurser samt kompetens för utveckling av läkemedel mot metabola sjukdomar. Bolaget har en stark projektportfölj med innovativa molekyler som primärt är inriktade på sjukdomar som diabetes, åderförkalkning och höga blodfetter. Inom alla dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett ökande behov av nya läkemedel med nya verkningsmekanismer.

Utöver egna projekt har Karo Bio två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag och ett samarbete med ett bioteknikföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 1998 (KARO).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar