Karo bio förvärvar amerikanska Novalon

KARO BIO FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA NOVALON Karo Bio AB förvärvar via apportemission det amerikanska bioteknikföretaget Novalon Pharmaceutical Corporation, Durham, North Carolina. - Karo Bio stärker sin ledande position inom området nukleära receptorer. - Förvärvet kompletterar Karo Bio med spjutspetsteknologi för framtagning av "genomics"baserade läkemedel. - Novalons ägare får 20 procent i Karo Bio efter förvärvet. - Bolaget kommer att behålla sina forskningsverksamheter i Sverige och USA. - Förvärvet av Novalon kommer att stärka Karo Bios teknologibas för utveckling av nya läkemedelssubstanser inom området nukleära receptorer, vilket möjliggör start av flera nya projekt och partnerskap. Det ger också Karo Bio förutsättningar att utveckla forskningsprogram inom nya områden som t.ex. framtagning av nya läkemedel som verkar via nya målproteiner, identifierade som ett resultat av upptäckter relaterade till kartläggningen av den mänskliga arvsmassan ("genomics"). Företaget kommer initialt att ha sju samarbeten med internationella företag. Med verksamheter i Europa och USA kommer Karo Bio att ha en bättre exponering mot framtida samarbetspartners och institutionella investerare, säger Per- Olof Mårtensson, VD i Karo Bio. - Genom samgåendet med Karo Bio får Novalon möjlighet att fullt ut nyttja den teknologiplattform som företaget utvecklat. Sammanslagningen av våra teknologier och forskningsprogram kommer att kraftigt öka takten och omfattningen av vår gemensamma läkemedelsutveckling, säger Dr Dana Fowlkes, styrelseordförande, VD och grundare av Novalon. Det nya Karo Bio kommer att ha samarbeten med de ledande "life science"bolagen Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co. Inc., Bayer AG, Ares-Serono, Millennium Pharmaceuticals Inc. och Novartis Research Foundation. Den gemensamma teknikplattformen omfattar både nukleära receptorer och "genomics". Affären är villkorad av att Karo Bios aktieägare godkänner förvärvet vid den ordinarie bolagsstämman den 26 april. Som en följd av förvärvet av Novalon och som ett första steg mot en notering utomlands avser bolaget att föreslå bolagsstämman att genomföra en riktad nyemission om ca 200 miljoner kronor till institutionella investerare. Ytterligare information lämnas vid: PRESSKONFERENS KLOCKAN 11.30 I REDARSALEN OPERAKÄLLAREN För deltagare i presskonferensen per telefon: Anmälan klockan 9.00-10.00 på telefon 08-696 12 41, Camilla Lindholm Bakgrund Karo Bio AB , ett forskningsbaserat läkemedelsföretag i Huddinge, tillkännager idag ett avtal om förvärv av Novalon, ett onoterat bioteknikföretag beläget i Durham, North Carolina, USA. Karo Bio förvärvar Novalon genom en apportemission där Novalons aktieägare kommer att äga 20 procent av det gemensamma bolaget. Styrelserna för de båda företagen har godkänt förvärvet och sammanslagningen väntar nu på godkännande av Karo Bios aktieägare, uppfyllande av vissa kriterier för köpet samt nödvändiga godkännanden från myndigheter och tredje part. Novalon grundades 1996 av forskarna Dr Dana Fowlkes och Dr Brian Kay. De har utvecklat en patentsökt teknologi som bygger på användning av peptider eller BioKeys (små proteiner) som binder till biologiskt aktiva områden på proteiner (t.ex. nukleära receptorer) vilka i sin tur är mål för läkemedelsutveckling. Dessa peptider eller BioKeys är nyckelkomponenter i nya screeningssystem med hög kapacitet för identifiering av nya läkemedelssubstanser. Teknologin gör det också möjligt att snabbt utvärdera nya proteiner som mål för läkemedelsutveckling, vilket är en av flaskhalsarna för utveckling av nya läkemedel baserad på information ifrån "genomics". Novalon har idag flera icke-exklusiva tidiga samarbeten med företag såsom Bayer AG, Ares-Serono, Millennium Pharmaceuticals, Inc. och Novartis Research Foundation. Novalon har två interna läkemedelsutvecklingsprogram inom cancer- och infektionssjukdomar. Framtida samarbeten baserade på Novalons BioKey teknologi inom "genomics" kommer att ha som mål att tillföra Karo Bio vissa rättigheter till nya nukleära receptorer. Novalon har vidareutvecklat BioKey-teknologin till en patentsökt metod kallad Molecular Braille . Teknologin gör det möjligt att snabbt länka en substans verkan på en nukleär receptor till vävnadsselektiva biologiska aktiviteter. Bristen på vävnadsselektivitet är ett av problemen med många läkemedel och leder till olika biverkningar. Molecular Braille teknologin utgör ett mycket värdefullt tillskott till Karo Bios teknologier och kommer starkt att bidra till möjligheten att på ett mer effektivt sätt kunna utveckla selektiva läkemedel med färre biverkningar. Kombinationen av de båda företagens teknologier, Novalons BioKey och Molecular Braille samt Karo Bios expertis inom strukturbestämning av proteiner, läkemedelskemi samt strukturbaserad läkemedelsdesign, kommer att ge företaget en bred teknologibas för utveckling av nya läkemedel. Dessa teknologier kompletterar varandra vilket både stärker Karo Bios nuvarande projekt samt möjliggör start av flera nya projekt och samarbeten med läkemedelsföretag. Karo Bio kommer efter samgåendet att behålla och utveckla sina forskningsverksamheter i Sverige och USA. Karo Bios styrelse har tidigare beslutat att Torben Jørgensen ska tillträda som ny VD för bolaget vid den ordinarie bolagsstämman den 26 april. Dr Dana Fowlkes kommer, under förutsättning att stämman godkänner samgåendet, att utses till övergripande forskningschef. Nuvarande VD Per- Olof Mårtensson föreslås bli ny styrelseordförande. För vidare information: Per-Olof Mårtensson, VD Karo Bio AB, + 46 8 608 60 20 Per-olof.martensson@karobio.se Dana Fowlkes, Styrelseordförande Novalon Pharmaceutical Corporation + 46 8 608 60 27 dfowlkes@novalon.com Karo Bio är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar vävnadsselektiva läkemedelssubstanser som verkar via nukleära receptorer för behandling av folksjukdomar som diabetes, fetma, höga kolesterolvärden, inflammationssjukdomar, cancer, hjärtsjukdomar och vissa kvinnosjukdomar. Utvecklingen sker i samarbete med internationella läkemedelsföretag och ledande universitet. Företaget samarbetar i dag med Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb Company och Merck &Co. Inc. Besök gärna våra hemsidor: www.karobio.se och www.novalon.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar