Karo Bio konsoliderar forskningsverksamheten till Sverige

KARO BIO KONSOLIDERAR FORSKNINGSVERKSAMHETEN TILL SVERIGE Karo Bio har beslutat att avveckla sin verksamhet i North Carolina, USA. Teknologier, prioriterade projekt och andra forskningsaktiviteter kommer omedelbart att överföras till Sverige. Den konsoliderade forskningsorganisationen kommer att vara förlagd till företagets lokaler i Huddinge. Genom denna åtgärd kommer antalet anställda att reduceras med 26 personer och därefter uppgå till 100 personer. Under år 2000 förvärvade Karo Bio det USA-baserade bioteknikföretaget Novalon Pharmaceutical Corporation. Förvärvet var inriktat på att få tillgång till nya teknologier för läkemedelsframtagning som till exempel BioKey® screeningsystemet och Molecular Braille®-systemet för karakterisering och selektion av läkemedelssubstanser. Dessa teknologier har nu framgångsrikt integrerats med Karo Bios teknologibas för läkemedelsframtagning. Det amerikanska dotterbolaget har varit involverat i de tidiga stadierna för läkemedelsframtagning genom screening av substansbibliotek och utveckling av screeningssystem. Karo Bio kommer nu att konsolidera sin forskning till Sverige och fokusera på att driva utvalda projekt in i senare faser av läkemedelsframtagning och på preklinisk forskning. "Det här är ett nödvändigt steg som gör det möjligt för Karo Bio att skapa en trimmad organisation utan att förlora drivkraften i de högst prioriterade projekten" säger Björn Nilsson, verkställande direktör för Karo Bio. "Vi beklagar att flera mycket duktiga personer i USA måste lämna bolaget men det är nödvändigt för oss att fokusera på de områden och aktiviteter som är mest lovande." Genom de vidtagna åtgärderna blir besparingarna betydande eftersom personalstyrkan reduceras med 26 personer och kommer därefter att uppgå till 100. KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Bertil Jungmar, CFO Telefon: 08-608 60 52 Björn Nilsson, President & CEO Telefon: 08-608 60 20 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och har 100 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfatta, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00030/wkr0003.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar