KARO BIO PRESENTERAR POSITIVA KB2115 FAS IIa DATA PÅ TVÅ STORA VETENSKAPLIGA MÖTEN

KB2115 ger en kraftig och kliniskt relevant sänkning av ett antal riskfaktorer för utveckling av hjärt/kärl-sjukdom och var väl tolererad i den första kliniska fas II studien. Data kommer nu att presenteras på två vetenskapliga möten. Den första presentationen görs senare i dag, den 5 oktober, på DALM (Drugs Affecting Lipid Metabolism) mötet. Den andra presentationen görs den 6 oktober på ”The 78th Annual Meeting of the American Thyroid Association” i New York.

Ett separat pressmeddelande som innehåller vetenskapliga data kommer att skickas ut måndagen den 8 oktober.


För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President
Telefon: 070-632 7527


Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som specialiserat sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel som är inriktade på metabola sjukdomar.

Bolaget har utvecklats från att vara ett forskningsbolag till ett bolag med prekliniska och kliniska utvecklingsresurser samt kompetens för utveckling av läkemedel mot metabola sjukdomar. Bolaget har en stark projektportfölj med innovativa molekyler som primärt är inriktade på sjukdomar som diabetes, åderförkalkning och höga blodfetter. Inom alla dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett ökande behov av nya läkemedel med nya verkningsmekanismer.

Utöver egna projekt har Karo Bio två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag och ett samarbete med ett bioteknikföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 1998 (KARO).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar