Karo Bio stärker sin organisation

KARO BIO STÄRKER SIN ORGANISATION Karo Bio har glädjen att meddela att man nyligen gjort tre viktiga nyckelrekryteringar till chefspositioner för att ytterligare stärka organisationen. Mats Johnsson har rekryterats som Vice President of Marketing and Business Development. Mats Johnson kommer närmast från en framstående position som Vice President inom Amersham Pharmacia Biotech med globalt ansvar för affärsenheten Proteomics. Mats Johnson ersätter Mårten Österlund som lämnar Karo Bio den 2 november. Mats startar sin anställning den 15 oktober. Berit Edlund har rekryterats till en nyinrättad tjänst som Director of Human Resources. Berit Edlunds tidigare erfarenheter omfattar ledande positioner inom Pharmacia Corporation, Skandia och Ericsson. Berit Edlund tillträder sin tjänst den 24 oktober. Mats Johnson och Berit Edlund kommer att vara medlemmar av bolagets ledningsgrupp och de kommer att rapportera till Björn Nilsson, verkställande direktör. Anders Berkenstam har rekryterats som Director of Research, Sweden. Anders Berkenstam är för närvarande verkställande direktör och forskningschef för genomicsbolaget Gemini AB i Sverige. Anders Berkenstam har tidigare i sin forskning vid Karolinska Institutet, Novum, varit inriktad på nukleära receptorer och deras roll vid reglering av cellulära funktioner. Anders Berkenstam har också verkat vid Pharmacia Corporation's forskningslaboratorier i Stockholm. Som ett led i att stärka företagets pipeline av innovativa koncept och nya projekt har Karo Bio utsett en av sina ledande forskare, Stefan Nilsson, till Director of Exploratory Research. Anders Berkenstam och Stefan Nilsson kommer att rapportera till Dana Fowlkes, Chief Scientific Officer. "Jag är mycket nöjd med att knyta dessa nyckelpersoner till Karo Bio", säger verkställande direktör Björn Nilsson och fortsätter "De kommer alla att vara mycket betydelsefulla med att bidraga i företagets fortsatt snabba utveckling". För ytterligare information, kontakta: Björn Nilsson, Verkställande Direktör Direkttelefon: 08-608-6020 Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 130 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är betydelsefulla och validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 340 patent inklusive 122 beviljade patent. Terapiområdena omfattar kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag, för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering samt royalties på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, American Home Products, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co. och Aventis. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar