Karo Pharma köper läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands)

Stockholm, 1 november 2016 --- Karo Pharma förvärvar samtliga aktier i BioPhausia från forskningsbolaget Medivir.

Affären innehåller ett 10-tal välkända varumärken exempelvis Mollipect, Lithionit, Citodon, Paraflex, Laxabon och Solvezink. I förvärvet ingår även rättigheter att kunna få licens på vissa europeiska marknader inklusive Norden för MIV-802, ett projekt Medivir utvecklat för behandling av hepatit C. Företaget Trek Therapeutics har ett licensavtal att utveckla produkten där BioPhausia har förbehållits vissa marknadsrättigheter. Karo Pharma betalar 908 MSEK för aktierna i bolaget BioPhausia AB.

”Closing date” planeras till den 15 december 2016. Förvärvet kommer huvudsakligen att finansieras via banklån. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma under första kvartalet 2017 för att genomföra en företrädesemission som kommer att vara fullt garanterad. Även efter emissionen kommer en större del vara finansierat via banklån.

”Förvärvet innebär ett stort och viktigt steg för oss. Vi förbättrar alla lönsamhetsparametrar då produkterna har karaktären av ”cash cows”, som är väl inarbetade och passar in i vårt sortiment. Klara synergieffekter kan uppnås. Resultatet före avskrivningar ökar i bolaget minst 3 gånger.”, säger Anders Lönner styrelseordförande i Karo Pharma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, klockan 08:00 CET. 

Om Karo Pharma AB
(NASDAQ Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharma som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar