Karo Pharma-Pfizer samarbetet når en andra milestone

Karo Pharma har erhållit en milestone för RORgamma projektet på 2 miljoner USD från Pfizer.

”Det är den andra milestonebetalningen för RORgamma. Mycket goda nyheter för projektet” säger Anders Lönner, styrelsens ordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 15.00 CET

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar