Klargörande beträffande avgifter till banker för nya lån och ersättning för prospekt

Information om avgifter till banker för nya lån och ersättningar för upprättande av prospekt kommer att återfinnas i kommande prospekt. Karo Pharma väljer härmed att innan bolagsstämman informera om avgifter till banker för upptagning av nya lån och ersättning för upprättande av prospekt.

Belopp
MSEK
% av
Emissionslikvid
Avgifter för upptagning av lån   
38,9 3%
Ersättning för upprättande av prospekt  
19,7 1,5%

  
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

  
Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar