LEON E. ROSENBERG TAR ÖVER SOM ORDFÖRANDE I KARO BIO EFTER PER-OLOF MÅRTENSSON

Per-Olof Mårtensson har avgått som ordförande för Karo Bios styrelse på grund av familjeskäl. Styrelsen har utsett Leon. E. Rosenberg, M. D. som interims- ordförande till dess att en ordinarie ordförande väljs vid nästa bolagsstämma.

Dr. Rosenberg har varit medlem av Karo Bios styrelse sedan 2000. Från 1991-1998 var han verksam vid Bristol-Myers Squibb som Chief Scientific Officer och som Senior Vice President för Scientific Affairs. Han har också varit styrelseledamot i ett antal bioteknikföretag och sitter för närvarande som ordförande för styrelsen i Hana Biosciences i San Francisco, Kalifornien. Dr. Rosenberg är Professor vid Princeton University och medlem av USAs vetenskapsakademi.

Som ett erkännande av Per-Olof Mårtenssons stora insatser för Karo Bio säger Dr. Rosenberg, ”bolaget känner en stor tacksamhet mot POM för hans nästan 20 års oavbrutna och ovärderliga bidrag till företaget. Styrelsen kommer att sakna honom och önskar honom all lycka i sitt framtida personliga och professionella liv”.

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per-Olof Mårtensson
Telefon: 08-608 60 27

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som specialiserat sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel som är inriktade på metabola sjukdomar.

Bolaget har utvecklats från att vara ett forskningsbolag till ett bolag med prekliniska och kliniska utvecklingsresurser samt kompetens för utveckling av läkemedel mot metabola sjukdomar. Bolaget har en stark projektportfölj med innovativa molekyler som primärt är inriktade på sjukdomar som diabetes, åderförkalkning och höga blodfetter. Inom alla dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett ökande behov av nya läkemedel med nya verkningsmekanismer.

Utöver egna projekt har Karo Bio två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag och ett samarbete med ett bioteknikföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 1998 (KARO) Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar