SAMARBETET MED ZYDUS CADILA LÖPER UT – KARO BIO FORTSÄTTER UTVECKLA SÄKRARE GLUKOKORTIKOIDER

STOCKHOLM, 2 april 2012 - Karo Bio AB (publ) och det indiska läkemedelsbolaget Zydus Cadila har beslutat att inte förlänga sitt forsknings- och utvecklingssamarbete kring glukokortikoidreceptorn. Karo Bio inriktar sin fortsatta utveckling av programmet mot en hittills okänd mekanism för glukokortikoiders funktion.

I början av 2008 inledde Karo Bio och Zydus Cadila ett samarbete för att upptäcka och utveckla nya, selektiva glukokortikoider för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Samarbetet har resulterat i en serie nya anti-inflammatoriska substanser med hög affinitet för glukokortikoidreceptorn (GR). Studier visar att dessa substanser är lika potenta som konventionella steroider i djurmodeller för inflammatoriska tillstånd, men med en signifikant lägre risk för oönskade biverkningar. Programmet kan utvecklas i flera olika riktningar och eftersom företagen föredrog olika vägar kommer det gemensamma forsknings- och utvecklingssamarbetet inte att förlängas en andra gång.

”Vi tackar vår partner för samarbetet inom vilket vi gjort viktiga framsteg på GR-området. Utveckling av säkrare glukokortikoider är en mycket attraktiv möjlighet för Karo Bio, och vi har beslutat fortsätta detta arbete med en annan inriktning än den i samarbetet med Zydus Cadila”, säger Karo Bios VD, Per Bengtsson.

Karo Bios forskare har upptäckt en hittills okänd mekanism för glukokortikoiders funktion. Karo Bios program inriktas nu på denna upptäckt, där substanserna förväntas ha en väsentligt bättre biverkningsprofil än konventionell steroidbehandling, men med önskad anti-inflammatorisk effekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, mobil 0734-474 128 eller via per.bengtsson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har cirka 52 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar