Uppdatering av programmet för ny fetmabehandling

Uppdatering av programmet för ny fetmabehandling Karo Bio meddelade i dag att Bristol-Myers Squibb har stoppat den kliniska utvecklingen av den första läkemedelssubstansen som verkar via sköldkörtelhormonreceptorn för behandling av fetma. Substansen kommer från ett gemensamt forskningsprogram mellan Karo Bio och Bristol-Myers Squibb. I djurstudier, som även omfattar apor, har substansen genererat statistiskt signifikanta viktminskningar utan negativa biverkningar. Inledande fas I studier har visat att substansen inte ger biverkningar hos människor. Fortsätta toxstudier har identifierat tidigare okända toxiska metaboliter i djur som givits höga doser av substansen. Dessa fynd är kopplade till substansens kemiska egenskaper och inte till verkningsmekanismen. "Trots att de nyligen identifierade toxiska metaboliterna kommer att försena programmet, har vi stor tilltro till projektet på grund av att experimentella data stödjer konceptet att behandla fetma genom att öka metabolismen utan biverkningar", säger Björn O. Nilsson, verkställande direktör på Karo Bio. "Vi är övertygade om att programmet har mycket goda förutsättningar att lyckas." Den gemensamma projektgruppen kommer med hög prioritet att fortsätta analysen av lovande substanser i djurmodeller för att identifiera en ny läkemedelskandidat. För ytterligare information, kontakta: Björn Nilsson, President Telefon: 08-608 6020 Per Otteskog, Senior Vice President Telefon: 08-608 6018 Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 135 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är betydelsefulla och validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 400 patentansökningar inklusive 128 beviljade patent. Terapiområdena omfattar kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl- sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag, för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Wyeth Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb och Merck & Co. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar