VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

STOCKHOLM den 30 april 2013 – Valberedningen i Karo Bio AB (publ) har idag meddelat bolaget sitt förslag till årsstämman.

Inför årsstämman 2013 har valberedningen bestått av Göran Wessman, styrelsens ordförande samt representerande Mikael Lönn och eget innehav (Protem Wessman AB), Jan Lundström, representerande Johan Claesson och eget innehav, Lars Magnusson, representerande Johan Edlund och eget innehav, Per-Anders Johansson, representerande eget innehav (Nomic AB) samt Thomas Andersson, representerande Farstorps Gård AB. Jan Lundström har valts till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Wessman, Christer Fåhraeus, Per-Anders Johansson och Anders Waas samt nyval av Sibylle Lenz. Göran Wessman föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Förslaget innebär att Per Bengtsson, som är bolagets verkställande direktör, inte längre ingår i styrelsen med ändamål att renodla rollerna.

Sibylle Lenz är född 1961 och tekn. dr i läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten på Köpenhamns universitet. Hon är VD för Alligator Bioscience AB sedan augusti 2010. Tidigare har Sibylle Lenz arbetat som Vice President, Corporate Business Development vid Dako A/S mellan 2008 och 2010, och dessförinnan innehaft flera ledande befattningar inom såväl forskning och utveckling som kommersiella områden i H. Lundbeck A/S.

Valberedningen har bedömt att arvodena till styrelsen (inklusive utskottsarbete) bör vara oförändrade och utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av PwC som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Till bolagsstämmans ordförande föreslås advokat Madeleine Rydberger.

Slutligen föreslår valberedningen oförändrade principer för valberedning, med tillägget att principerna skall gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida så snart bolaget har mottagit detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, Karo Bios styrelseordförande, mobil 0708/161 450 eller via goran.wessman@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Projekten inriktas mot områdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och cancer. Företaget har ett antal strategiska avtal och samarbeten med internationella läkemedelsföretag. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 43 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (Reuters: KARO.ST).

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar