Bo Jesper Hansen föreslås som ny styrelseordförande

STOCKHOLM - 10 april 2013. Valberedningen föreslår att Bo Jesper Hansen vid årsstämman den 14 maj 2013 utses till styrelseordförande för Karolinska Development.

Valberedningen föreslår nyval av Bo Jesper Hansen som styrelseledamot vid årsstämman 2013. Valberedningen föreslår vidare att Bo Jesper Hansen den 1 oktober 2013 ska efterträda Hans Wigzell som ny styrelseordförande. Hans Wigzell föreslås kvarstå som ordinarie ledamot från den tidpunkten. Valberedningen anser att övergångsperioden möjliggör för Bo Jesper Hansen att förstå bolagets verksamhet vilket gynnar styrelsen, bolaget och dess aktieägare samtidigt som den nuvarande ordföranden Hans Wigzells gedigna kunskap och långa erfarenhet används på bästa sätt.

Bo Jesper Hansen har lång erfarenhet av internationell kontraktsförhandling inklusive genomförandet av stora licensavtal och betydande M&A-transaktioner, internationell marknadsföring, omfattande kunskap om legala förhållanden, farmakovigilans, medicinsk marknadsföring och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete och ett väl utvecklat nätverk inom läkemedelsindustrin. För närvarande är han styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB och styrelseordförande för TopoTarget A/S. Han är också styrelseledamot i ett fåtal andra företag inom läkemedelsindustrin. Bo Jesper Hansen är läkare och har en doktorsexamen vid Köpenhamns Universitet.

Valberedningen består av Gillis Cullin (ordförande), Rune Fransson, Peter Lundkvist, Claes Kinell och Todd Plutsky. Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras den 11 april 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gillis Cullin, ordförande valberedningen

Tel: 073 708 88 44, e-mail: gillis.cullin@bkanold.se

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: 073 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar