Karolinska Development – Bokslutskommuniké 2012, inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation onsdagen den 20 februari

STOCKHOLM den 18 februari 2013. Karolinska Development kommer att offentliggöra bokslutskommunikén för 2012 onsdagen den 20 februari klockan 08.00. Bolaget kommer även att hålla en telefonkonferens och webbpresentation samma dag klockan 14.00.

Vänligen ring in på följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:
+46 (0)8 506 307 79 (från USA: +1 8 666 828 490 eller Storbritannien och andra länder:
+44 (0) 1452 555 131).

Presentationen kan också nås från följande webbadress:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/karolinska_development/objects/fc73maj4/

Presentatör: Torbjörn Bjerke, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 (0) 73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar