Karolinska Development startar samarbete med Mayo Clinic

STOCKHOLM, 4 februari 2013. Karolinska Development AB (publ) och Mayo Clinic har ingått ett samarbetsavtal i syfte att identifiera investeringsmöjligheter bland Mayo Clinics life science innovationer.

Genom detta samarbetsavtal ges Karolinska Development möjlighet att utvärdera och investera i innovationer från Mayo Clinic. Investeringar i kommersiellt intressanta innovationer kan göras av båda parter, gemensamt eller var för sig. Mayo Clinic är en icke vinstdrivande verksamhet och de intäkter som Mayo erhåller från dessa investeringar kommer att användas för att stödja Mayos forsknings- och utbildningsverksamhet.

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development: "Karolinska Development investerar i innovationer av världsklass, för närvarande från de mest framstående institutionerna i Norden. Mayo Clinic är en av de bästa medicinska institutionerna och en globalt erkänd innovationskälla inom biovetenskap och nya behandlingsmetoder, på samma sätt som Karolinska Institutet och andra institutioner med vilka Karolinska Development har samarbetsavtal. Genom detta samarbete kommer Karolinska Development inte bara att få tillgång till ett förstärkt, kontinuerligt flöde av nya idéer och projekt; vi får också en möjlighet att visa upp våra egna innovationer för en förstklassig investerare inom life science-området."

James Rogers, ordförande, Mayo Clinic Venture: ”Vi är glada för detta samarbete med Karolinska Development som går ut på att identifiera, utveckla och kommersialisera de nya idéer som genereras bland Mayos forskare och läkare. Karolinska Development har visat på sin förmåga att utveckla innovationer i tidig fas fram till kliniskt testade produkter med tydlig patientnytta. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att utveckla innovativa teknologier mot kliniska och kommersiella mål.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 (0) 72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Robin Wright, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +44 7720 300025, e-mail: robin.wright@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0) 73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar