Karolinska Development utser Terje Kalland till forskningsdirektör

Stockholm - 10 februari 2011 - Karolinska Development AB annonserar idag att Terje Kalland har utsetts till ny forskningsdirektör. Han kommer närmast från Novo Nordisk, ett av världens mest framgångsrika läkemedelsföretag.

 

"Med sin gedigna bakgrund som forsknings- och utvecklingschef tillför Terje Kalland en djup kompetens till Karolinska Development. Han har en bred internationell erfarenhet från att ha lett och utvecklat läkemedelsprojekt med de höga krav som gäller i en global forskningsmiljö. Terje Kallands erfarenheter inom produktutveckling kommer att vara av stort värde för oss, våra aktieägare och våra portföljbolag samtidigt som bolaget förbereder sin börsnotering ", säger Torbjørn Bjerke, VD för Karolinska Development. Terje Kalland kommer att tillträda sin roll som forskningsdirektör med omedelbar verkan. 

 

"Jag ser fram emot min nya roll som forskningsdirektör för Karolinska Development och att leda utvecklingen av en av de mest spännande läkemedelsportföljerna i Europa.", säger Terje Kalland.

 

Terje Kalland är utbildad läkare och doktor i immunologi. Han har tjugo års internationell erfarenhet i att leda organisationer inom forskning, preklinisk- och klinisk utveckling i såväl läkemedelsindustrin som bioteknikföretag. Terje Kalland har lett utvecklingen av mer än 40 läkemedelskandidater från tidig forskning till utveckling, av vilka mer än hälften var proteinbaserade produkter. Han kommer till Karolinska Development från Novo Nordisk där han har varit Senior Vice President, Biopharmaceuticals Research sedan 2005.

 

Som medlem av ledningsgruppen i Novo Nordisk etablerade och ledde Terje Kalland den biofarmaceutiska forskningsenheten med fokus på terapiområdena utanför diabetes. Vid Novo Nordisk tog han enhetens kliniska portfölj från ett enda projekt i klinisk fas I under 2005 till mer än 10 projekt inom samtliga utvecklingsstadier under år 2010, inklusive två projekt i fas III. Terje Kallands tidigare roller omfattar även forskningsdirektör i Biovitrum mellan 2002-2005 och chef för Pharmacias cancerforskning 1988-2001.  Han har dessutom varit adjungerad professor vid avdelningen för tumörimmunologi vid Wallenberglaboratoriet,Lunds universitet.

 

I samband med förändringen övergår Conny Bogentoft till rollen som Senior Advisor i Karolinska Development.  

 

"Conny har varit instrumentell i att bygga Karolinska Development till vad det är idag och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med honom. Med sin expertis kommer Conny att fokusera på våra formuleringsprojekt inom läkemedel och fortsätta sina styrelseuppdrag i flera av portföljbolagen", säger Torbjørn Bjerke.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, VD, Karolinska Development
Tel: 072 744 41 23
torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

 

Terje Kalland, forskningsdirektör, Karolinska Development
Tel: 076 891 73 01

 

 

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning.

Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Innovations och samarbetsavtal med andra ledande nordiska universitet garanterar ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter - vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 40 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar varav sex i fas II. Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar