Ökat antal aktier och röster i Karolinska Development

STOCKHOLM den 29 april 2011. Antalet aktier och röster i Karolinska Development har förändrats till följd av emissioner av sammanlagt 15 200 000 aktier av serie B i samband med Karolinska Developments börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 48 531 417 aktier, fördelade på 1 503 098 aktier av serie A och 47 028 319 aktier av serie B och 62 059 299 röster i bolaget.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 29 april 2011.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Torbjørn Bjerke, VD
Tel: 0727-44 41 23, e-post: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör
Tel: 0730-93 60 80, e-post: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning. Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Institutet Innovations AB och andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter - vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 40 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar varav sex i fas II. Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar