Pergamum AB inleder strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd

STOCKHOLM – 8 februari 2013. Pergamum AB och Cadila Pharmaceuticals Ltd tillkännager idag ett strategiskt samarbete för att utveckla en ny infektionsbehandling med en unik verkningsmekanism som tydligt skiljer sig från konventionella antibiotika. Pergamum är en del av Karolinska Developments portfölj.

De två företagen kommer att samarbeta kring preklinisk och klinisk utveckling av en ny terapeutisk peptid som utvecklats av Pergamum AB. Utvecklingen kommer att genomföras vid Cadila Pharmaceuticals anläggning i Ahmedabad, Indien. Cadila kommer att stå för alla kostnader i samband med utvecklingen av produkten fram till och med klinisk fas II och de globala produkträttigheterna delas mellan bolagen.

Infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer svarar ofta inte på konventionell behandling, vilket leder till långvarig sjukdom och ökad dödlighet. Det finns därför ett stort behov av nya produkter som är säkra och effektiva för att undvika infektioner.

 "Pergamum har utvecklat en ny klass av korta syntetiska peptider som härrör från kroppens eget immunförsvar och uppvisar både infektions- och inflammationshämmande egenskaper. Den snabbt ökande globala förekomsten av antibiotikaresistens begränsar det terapeutiska värdet av konventionella produkter och vi tror att vi kan möta detta behov med denna nya terapeutiska peptid", säger Jonas Ekblom, VD för Pergamum.

"Samarbetet möjliggör en kombination av Cadilas omfattande kompetens inom produktutveckling med Pergamums innovationsförmåga. Cadila Pharmaceuticals bidrar med expertis inom läkemedelsutveckling och visar i detta samarbete sitt engagemang för att utveckla prisvärda, innovativa substanser tillsammans med Pergamum", säger Rajiv Modi, ordförande och VD i Cadila Pharmaceuticals Ltd.

"Vi entusiastiska över detta samarbete mellan Cadila och Pergamum. Detta innebär en möjlighet för Pergamum att samarbeta med ett av de största läkemedelsföretagen i Indien, som är en betydande läkemedelsmarknad under snabb tillväxt. Det strategiska värdet kan komma att bli betydande för båda parter", säger Torbjörn Bjerke, VD för Karolinska Development AB och styrelseordförande i Pergamum AB.

Etablerandet av detta samarbete har skett med hjälp av Dr CB Sanjeevi vid Karolinska Institutet och Business Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ekblom, VD och koncernchef, Pergamum AB
Telefon: 08-470 37 40, e-post: jonas.ekblom@pergamum.com

Rajiv Modi, ordförande och VD, Cadila Pharmaceuticals Ltd
Telefon: +91 (0) 27 18 22 50 01, e-post: rimodi@cadilapharma.co.in

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Telefon: 072-744 41 23, e-post: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Pergamum AB
Pergamum är ett biofarmaceutiskt företag som är inriktat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal behandling av infektioner och sår. Bolagets vision är att utveckla en portfölj av unika utvecklingsprogram som har ett betydande medicinskt värde, och som gom genom internationella företagsallianser kan resultera i nya banbrytande produktklasser. Bolagets utvecklingsportfölj inkluderar flera terapeutiska peptider av vilka tre program befinner sig i klinisk utveckling, med potential i ett flertal medicinska användningsområden. För mer information, vänligen besök www.pergamum.com

Om Cadila Pharmaceuticals Ltd
Cadila Pharmaceuticals Ltd är ett av Indiens största privatägda läkemedelsföretag, med huvudkontor i Ahmedabad i delstaten Gujarat. Under de senaste femtio åren har Cadila utvecklat och tillverkat läkemedel som har sålts och distribuerats i Indien och i över 50 andra länder runt om i världen. Cadila Pharmaceuticals är ett integrerat hälsovårdsföretag med en bred produktportfölj innefattande terapiområden som hjärtkärlsjukdomar, mag- tarmsjukdomar, smärtlindring, blodsjukdomar, infektionshämmare och antibiotika, luftvägssjukdomar, diabetes samt immunologi.

Cadila Pharmaceuticals “state-of-the-art”-anläggning för forskning och utveckling (FoU) sysselsätter fler än 350 forskare och ingenjörer inom olika discipliner, innefattande biologi, farmakologi, klinisk forskning, kemi, toxikologi, växtbaserad kemi samt olika ingenjörskompetenser. Bolaget medverkar också i offentligt-privata partnerskap för att utveckla förebyggande och behandlande läkemedel och diagnostiska produkter. Under det senaste årtiondet har Cadila Pharmaceuticals fokuserat på nya metoder för cancerbehandling och är det första indiska företaget som fått flera godkännanden att starta kliniska läkemedelsprövningar (Investigational New Drug applications) från amerikanska läkemedelsverket FDA. Företaget har i Dholka, Ankleshwar, Kadi och Hirapur i Gujarat, Samba i Jammu och Kashmir och Addis Abeba i Etiopien ”state-of-the-art”- anläggningar som uppfyller de strängaste internationella normerna.

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar