Pergamum meddelar att alla patienter genomgått samtliga läkarbesök i en fas I/II-studie med en potentiell ny behandling av svårläkta sår

STOCKHOLM – 19 april 2013. Pergamum AB meddelade idag att alla patienter nu har genomgått samtliga läkarbesök i en randomiserad fas I/II-studie med LL-37 för behandling av svårläkta venösa bensår. Karolinska Development AB är majoritetsägare i Pergamum.

Svårläkta sår är en enorm börda för den enskilde patienten och för hälso- och sjukvården. Idag finns det mer än 15 miljoner patienter globalt, men inga betydande medicinska framsteg har gjorts inom läkemedelsbehandlingen under de senaste decennierna.

"LL-37 är en terapeutisk peptid som bidrar till förbättrad läkning av kroniska sår genom sin biologiska roll i immunsystemet", säger Jonas Ekblom, VD för Pergamum AB. "Denna studie ger oss möjlighet att utvärdera en lovande ny behandling inom segmentet för avancerade sårvårdsprodukter."

I denna dubbelblinda multicenterstudie har 34 patienter med venösa bensår randomiserats till antingen placebo eller en av tre olika doser av LL-37. Det primära målet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Pergamums patenterade formulering av den terapeutiska peptiden LL-37. Studien kommer att slutföras under 2013. Huvudprövare är Dr Ola Rollman, docent vid Institutionen för medicin vid Uppsala universitet.

"Vi ser fram emot att utvärdera de övergripande resultaten från studien och räknar med att dessa kommer att kunna presenteras under det tredje kvartalet", säger Torbjörn Bjerke, VD för Karolinska Development AB och styrelseordförande i Pergamum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ekblom, VD, Pergamum AB

Telefon +46 (0)70 551 6660, e-mail: jonas.ekblom@pergamum.com

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Telefon: +46 (0)72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Pergamum
Pergamum är ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal applikation i infektioner och sår. Inom Pergamum drivs företag och projekt som helintegrerade operativa enheter. Företagets vision är att utveckla en portfölj av unika utvecklingsprogram som representerar högt medicinska värde som genom globala partnerskap, kommer att resultera i produkter som är ”first-in-class” och ”first-in-category”. Pergamums portfölj består för närvarande av tre terapeutiska peptider, med potential för användning i flera medicinska tillämpningar. För mer information: www.pergamum.com

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 36 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar