Pergamum utökar fas II-studie för förebyggande av skadlig ärrbildning efter kirurgi

Stockholm - 14 februari 2011. Pergamum AB - Karolinska Developments dermatologi- och sårläkningsbolag - har erhållit godkännande från det tyska läkemedelsverket och den oberoende etikprövningsnämnden att inleda kliniska fas II-studier i Tyskland. Studien avser effekt och säkerhet hos PXL01 för förebyggande av skadlig ärrbildning till följd av kirurgi. 

"Vi känner oss övertygade om styrkan av vårt kliniska program och vårt sätt att studera effekten av PXL01. Jag är glad att se att vi rekryterar flera världsledande kliniska centra i Tyskland till vårt kliniska program. Detta är en viktig grund, inte bara för den här studien, utan också för framtida kliniska prövningar i vårt terapiområde" kommenterar Jonas Ekblom, VD för Pergamum.

Den kliniska fas II-studien avser effekt och säkerhet för PXL01 och dess förmåga att minska ärrbildning efter böjssenskirurgi. Indikationen tillåter mätning av objektiva "endpoints", snarare än subjektiva mätningar av smärta. Målet för den delen av studien som avser effekt är att se ökad rörlighet i det skadade fingret efter kirurgi jämfört med placebo. 

Årligen genomförs cirka 30 miljoner kirurgiska ingrepp i USA och Europa där patienter kan löpa en risk att drabbas av oönskad ärrbildning (adhesion). Enligt företagets uppskattningar är världsmarknaden för produkter inom området kirurgisk sårförslutning och anti-adhesion beräknad att överstiga EUR 7 miljarder under 2011. Idag finns inga läkemedelsprodukter för prevention av ärrbildning efter böjssenskirurgi. En framgångsrik fas II-studie skulle kunna möjliggöra en utveckling av liknande behandlingar vid ett flertal olika kirurgiska procedurer. 

"Pergamum är verkligen ett viktigt portföljbolag för Karolinska Development. Jag anser att efter konsolideringen av flera av våra portföljbolag det senaste året har vi skapat ett specialty pharma bolag i världsklass inom dermatologi och sårläkning ", säger Torbjørn Bjerke, VD för Karolinska Development.
  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Jonas Ekblom, VD
Pergamum AB
Tel:  070 551 66 60
jonas.ekblom@pergamum.com

 

Torbjørn Bjerke, VD
Karolinska Development AB
Tel: 072 744 41 23
torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

 

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Pergamum AB 
Pergamum är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar nydanande produkter i klinisk fas, baserade på terapeutiska peptider för lokal användning inom dermatologi, sårläkning och infektioner. Peptiderna som utvecklas är strukturer av humant ursprung och optimerade med avseende på sina biofarmaceutiska egenskaper. Fyra program är för närvarande i klinisk fas. Pergamum har nyligen slagit samman och integrerat tre innovativa bioteknikbolag (DermaGen, PharmaSurgics och Lipopeptide) till ett operationellt bolag. Denna unika affärsmodell gör det möjligt för Pergamum att genomföra affärer och samarbeten enligt flera olika modeller, och förbättra avkastningen på riskkapital. www.pergamum.com

 

Om Karolinska Development
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning. Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Innovations och samarbetsavtal med andra ledande nordiska universitet garanterar ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter - vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 40 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar varav sex i fas II. Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar