Pharmanest inleder fas I-studie med SHACT

STOCKHOLM – 30 April 2012. Pharmanest AB meddelade idag att den första patienten doserats i en öppen farmakokinetikstudie med läkemedelskandidaten SHACT, en produkt utvecklad för smärtlindring i samband med spiralinsättning. Karolinska Development AB äger 55 procent av Pharmanest.

Pharmanests fas I-studie är en öppen studie med målet att fastställa de farmakokinetiska egenskaperna hos SHACT när det används i livmoderhalsen och livmodern hos kvinnor vid spiralinsättning. Sekundära mål är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet. En randomiserad, dubbelblind fas II-studie med omkring 200 patienter planeras att starta senare i år.

Gunilla Lundmark, VD, Pharmanest:
”Varje år sätter miljoner kvinnor in spiral. Många upplever smärta i samband med detta och det finns få lokalbedövningsprodukter på marknaden med dokumenterad effekt. I de flesta länder är idag oral smärtlindring det enda tillgängliga alternativet – eller ingen smärtlindring alls. Vi ser ett stort behov för lokalbedövningsprodukter i samband med spiralinsättning såväl som vid andra gynekologiska ingrepp.”

SHACT appliceras topikalt i livmoderhalsen och livmodern med hjälpmedel utvecklade av Pharmanest. Målet är att uppnå omedelbar smärtlindring utan behov av avancerad utrustning.

Fas I-studien förväntas omfatta 15 patienter och kommer att genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Klinisk prövningsledare är Dr. Sara Törnblom Paulander, specialist inom obstetrik och gynekologi.

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development:
”Som majoritetsägare i Pharmanest gläds vi åt den nu inledda studien, vilken markerar ett viktigt steg från preklinisk till klinisk fas. SHACT är en produkt som adresserar ett tydligt medicinskt behov hos miljontals kvinnor i hela världen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Lundmark, VD, Pharmanest AB
Telefon: 070 974 90 57, e-post: gunilla.lundmark@pharmanest.se

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Telefon: 072 744 41 23, e-post: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Pharmanest AB
Pharmanest är ett Stockholmsbaserat läkemedelsföretag specialiserat inom utveckling av produkter för lokalbedövning i gynekologi och obstetrik. www.pharmanest.se

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 36 projekt, varav 14 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar