Två innovationer i Karolinska Developments portfölj utvalda i en internationell innovationssatsning

STOCKHOLM -  11 februari, 2011 - Svenska Institutet gör i höst en internationell innovationssatsning och har valt ut de 20 mest lovande innovationerna från fyra olika sektorer. Inom området life science valdes fyra innovationer ut, två av dem utvecklas av portföljbolag till Karolinska Development. Den ena är en ny kemisk substansklass för behandling och diagnostik av Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar, den terapeutiska delen utvecklas av BioChromix Pharma (www.biochromixpharma.com). Den andra innovationen har resulterat i nya metoder för säker biopsiprovtagning och tidig minimalinvasiv behandling av cancer, denna utvecklas av NeoDynamics (www.neodynamics.se).

Pressmeddelande från Svenska Institutet:
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Pressnyheter/Nyheter-20102/Nyheter-2010/Nasta-generation-innovationer-ska-satta-Sverige-pa-kartan/

Intervju med Peter Åsberg, VD för BioChromix Pharma, i Biotech Sweden:
http://biotech.idg.se/2.1763/1.367512/halla-dar-peter-asberg

Artiklar i Affärsvärlden och Ny Teknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/tillvaxtforetag/article3089698.ece
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3089697.ece

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, VD, Karolinska Development
Tel: 072 744 41 23
torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning.

Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Innovations och samarbetsavtal med andra ledande nordiska universitet garanterar ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter - vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 40 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar varav sex i fas II. Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera