Exempelfilm 2: Följ tvillingarnas blickar


Videoklippet visar hur två enäggstvillingar i studien i Current Biology tittade på en av bilderna. Varje rörlig prick representerar en tvillings blick. Exemplet visar att det fanns en tydlig likhet mellan de två barnen i paret, både i termer av var de tittar och när de flyttar blicken. Tvåäggstvillingars tittmönster var generellt mindre lika än enäggstvillingars, men mer lika än helt orelaterade individers blickar. Det antyder att genetiska faktorer spelar roll för hur barn använder blicken när de skannar av nya visuella miljöer. Videon är ett illustrativt exempel av ett fall där likheten mellan enäggstvillingar var speciellt tydligt, men återspeglar ändå huvudresultatet i studien. (MZ= Monozygotic, det vill säga enäggstvilling)

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera