Bra mat för alla – symposium om födoämnesallergi

[PRESSINBJUDAN 2016-01-11] Torsdag den 14 januari 2016 lanseras Bra mat för alla – en sektorsöverskridande forsknings- och innovationsagenda för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat. Symposiet inleds med en pressträff.

Drygt 20 procent av den svenska befolkningen uppger sig ha någon form av överkänslighet för mat. Det orsakar mycket lidande för många människor och stora samhällskostnader. Ett gemensamt arbete vid Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Astma- och Allergiförbundet har identifierat de största behoven inom området samt tagit fram förslag på lösningar som tar till vara svenska styrkeområden. Under lanseringen presenteras en strategi för ett helhetsgrepp över flera samhällssektorer för att förbättra livskvaliteten för de som lider av överkänslighet för mat.

Tid: Torsdag 14 januari kl 9.30 – 13.00 (9.00 Pressträff)

Plats: Jernkontoret, Stora salen, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Programmet för symposiet bifogas, men får inte spridas före den 14 januari.

Den rapport som presenteras vid symposiet kan fås genom Eva-Maria Dufva, pressansvarig på Astma- och Allergiförbundet:
E-post: eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se
Tel: 08 - 506 28 208

Presstjänsten Karolinska Institutet
ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Öppettider: vardagar 8–20 och helger 9–17. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet. Läs mer på ki.se.