Karolinska Institutet kommenterar UKÄ:s beslut i Macchiarini-ärendet

– Det råder full samsyn mellan Karolinska Institutet (KI) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) när det gäller KI:s hantering av ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet. Det är uppenbart att jakten på vetenskaplig excellens gick överstyr och att allvarliga misstag och fel begicks vid KI. Det säger Mikael Odenberg, ordförande i KI:s konsistorium (styrelse), i en kommentar till UKÄ:s beslut på torsdagen. 

Under ledning av KI:s rektor pågår nu ett omfattande arbete med att implementera den åtgärdsplan som omhändertar rekommendationerna i den utredning som Sten Heckscher gjorde på konsistoriets uppdrag. Det är ett arbete som syftar till att snabbt rätta till uppenbara brister i bland annat regler, regeltillämpningar och arbetsrutiner.

– Jag välkomnar att UKÄ under 2018 avser att följa upp arbetet med åtgärdsplanen. Det ser vi som ett stöd i vårt fortsatta arbete, säger Mikael Odenberg.

– Åtgärdsplanen är dock bara en liten del av det som måste göras. Långsiktigt handlar det om att förändra kultur och förhållningssätt, lyfta etikfrågorna till en högre nivå i såväl utbildning som forskning och säkerställa både en god regelefterlevnad och en hög etisk medvetenhet i alla delar av organisationen. Den omständigheten att rättsväsendet inte ansåg sig kunna ställa Macchiarini till svars understryker ytterligare det ansvar som faller på akademien att själv hålla rent, slutar Mikael Odenberg.

För ytterligare kommentarer: Mikael Odenberg, 070-206 14 75

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Presstjänsten Karolinska Institutet
08-524 860 77
pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 (från 29/6 till 6/8, 2018) Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera