Kombination av tester kan förbättra prostatacancerdiagnostik

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att blodtestet Stockholm3 tillsammans med magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov kan leda till en kraftig minskning av onödiga biopsier och diagnoser av ofarlig cancer, utan att behandlingskrävande cancer missas. Studien publiceras i European Urology.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas nästan 10 000 män av sjukdomen och 2 500 dör. Dagens kliniska praxis inkluderar ett så kallat PSA-prov där män med förhöjt PSA-värde i blodet genomgår en systematisk vävnadsprovtagning där 10-12 prover tas från prostatan. PSA-testet har dock länge varit omdebatterat eftersom det inte kan skilja mellan farlig och ofarlig cancer och dessutom missar många farliga cancrar.

Stockholm3-testet är en alternativ testmetod som kombinerar fem biomarkörer, över 100 genetiska markörer samt kliniska data (bland annat ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer) för att bättre bedöma risken för allvarlig prostatacancer.

– Den aktuella studien bekräftar våra tidigare resultat som visar på värdet med Stockholm3-testet som en del i diagnostiken av prostatacancer. Studier av den här typen har efterfrågats av Socialstyrelsen, säger Tobias Nordström.

Forskningen har finansierats av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska Instituet (StratCan), Karolinska Institutet och The Swedish e-Science Research Centre (SeRC).

Stockholm3-testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Thermo Fisher Scientific. Professor Henrik Grönberg, försteförfattare till denna studie, har patent på Stockholm3-testet och kan erhålla royalty från Thermo Fisher Scientific vid försäljning av testet. Även medförfattaren Martin Eklund står med på några av patentansökningarna.

Mer om forskningen, www.sthlm3.se

Publikation

”Prostate cancer diagnostics using a combination of the Stockholm3 blood-test and multiparametric magnetic resonance imaging.”
Henrik Grönberg, Martin Eklund, Wolfgang Picker, Markus Aly, Fredrik Jäderling, Jan Adolfsson, Martin Landquist, Erik Skaaheim Haug, Peter Ström, Stefan Carlsson, Tobias Nordström.
European Urology, 9 juli 2018

För frågor, kontakta:
Tobias Nordström, specialistläkare urologi, PhD
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Tel: 070-539 17 91
E-post: tobias.nordstrom@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media