Nya partnerskap i forskning leder till nya möjligheter

Patienter och allmänhet är numera med och finansierar forskning på ett helt annat sätt än tidigare och nya former av samarbeten växer fram mellan universitet, sjukvård, industri, patienter och välgörenhetsorganisationer. Forskare kommer närmare patienten med nya tekniker som utvecklats för att studera sjukdomar och redan nu växer nya behandlingar mot sjukdomar fram baserade på de nya sätten att arbeta. Under en konferens vid Karolinska Institutet möts patient- och organisationsföreträdare, forskare och industrin för att diskutera framgångsrecepten.

Journalister är välkomna till konferensen och att intervjua deltagarna.
Konferens: Days of molecular medicine
Tid: 7 – 8 maj 2015
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet Campus Solna

Traditionellt har finansiering av forskning på universiteten skett genom statsanslag och när forskare hittat en lovande mekanism eller substans har läkemedelsindustrin kommit in och tagit över utvecklingen till en ny behandling. Men detta förändras nu mycket snabbt. De stora läkemedelsföretagen drar ner på egen forskning och söker samarbeten direkt med akademin på tidigare stadier i läkemedelsforskningen. Patienter eller anhöriga till sjuka som inte vill vänta på nya mediciner tar i allt större utsträckning saken i egna händer och startar egna fonder eller insamlingsstiftelser. Organisationer som arbetar med välgörenhet får också allt större inflytande i forskning i takt med att allmänheten vill ge fler och större donationer till forskning. Sammantaget leder detta till helt nya partnerskap i forskning mellan universiteten, patientföreträdare och aktivister, läkemedels- och medicintekniska industrier och inte minst sjukvården där patienterna tas omhand.

Samtidigt är en annan tydlig trend att de metoder som utvecklas idag i allt större grad möjliggör forskning direkt på människor. Exempel på det är stamcellsteknologi, genetiska studier och nya bildtekniker. 

– Forskarna måste nu lämna sin komfortzon. En större del av forskningen måste riktas mer direkt mot människor istället för råttor och möss. Forskarna kommer närmare patienterna och får på så sätt större förståelse för hur sjukdomar fungerar hos människor, säger Kenneth Chien, professor vid Karolinska Institutet och en av organisatörerna till konferensen.

De nya formerna av partnerskap har redan resulterat i nya behandlingar. Ett exempel är vid cystisk fibros, en sjukdom som innebär att kroppens slemhinnor bildar segt och tjockt slem som bland annat kan försvåra andningen. När läkemedelsindustrin inte ville finansiera forskningen samlade en stiftelse in pengarna som behövdes för att ta fram en ny behandling. Satsningen blev så lyckad att den inte bara gav ett nytt läkemedel utan också intäkter tillbaka till stiftelsen. Frank Accurso, University of Colorado, är en av forskarna bakom detta och han finns med på konferensen.

Chris Hempel är mamma till tvillingar med en sjukdom som gör att de utvecklar demens redan under barndomsåren. Hon berättar om hur hon först startade en insamlingsstiftelse som sedan ledde till ett nytt bioteknologisk företag.

Lyssna också till Susan Solomon, mamma till ett barn med diabetes, som grundade en stiftelse med målet att snabbt få fram nya behandlingar med hjälp av stamcelllsforskning. New York Stem Cell Foundation har idag samlat in över hundra miljoner dollar.

Bland talarna finns också flera ledare för läkemedelsföretag. Dessutom Richard Horton, chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Lancet, som håller en föreläsning om hur nya partnerskap i forskning kan påverka global hälsa. Ett exempel på det hittar vi i Afrika där hjärtsjukdom har blivit allt vanligare. Karen Sliwa, University of Capetown, har arbetat med ett framgångsrikt projekt kring detta där.

Immunterapi är ett sätt att behandla sjukdom med hjälp av immunologiska metoder och forskningen kan bedrivas direkt på människa. Noelle Frey, University of Pennsylvania, är en av världens ledande forskare inom immunterapi vid cancer.

Missa inte heller Eric Reiman, University of Arizona, som forskar om förebyggande behandling vid Alzheimers sjukdom. Forskningen baseras på kunskap om patienterna, i detta fall familjer där genetiska avvikelser gör att många familjemedlemmar insjuknar tidigt i livet.

Detta och många fler framgångshistorier på konferensen.

För hela programmet, se: http://conference.ki.se/dmm/ 

För frågor, kontakta:
Professor Kenneth Chien
Institutionen för medicin, Huddinge
Tel: 070-785 93 65
E-post: kenneth.chien@ki.se 

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 (från 29/6 till 6/8, 2018) Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera